En mastercoach uddannelse til dig,
som ønsker at blive en dygtig ungecoach, samt styrke unges trivsel
og hjælpe dem til et mere stressfrit liv i balance
- med indre ro og empati for sig selv og andre.

En meningsfyldt uddannelse med fokus på
din fagpersonlige udvikling

Starter igen d. 17.-18. november 2022

Tiden er inde til bedre trivsel

Der er et stort behov i Danmark for at støtte vores unge i deres trivsel. Både den enkelte ung, men også i gruppesammenhænge, hvor de kan styrke deres fællesskabsfølelse og empati mellem hinanden. Vi ved, med mere end 17 års erfaring, at det er berigende for dem, når de opdager, at de ikke er alene med deres problematikker.

Brænder du også for unges trivsel?

Ungecoach uddannelsen er en meningsfyldt efteruddannelse for dig, som oplever - og påvirkes - af unges mistrivsel, og ønsker at gøre noget ved det.

Den er for dig, der er sulten efter læring, fagpersonlig udvikling og træning i at motivere og bidrage til de unge du arbejder med.

Give dem værktøjer for livet, og se dem vokse og trives bedre. 

Den er for dig, der ønsker at være bidragende til at unges trivsel udvikles og styrkes - både i en-til-en samtaler, samt med grupper af unge.

Formål med uddannelsen

Formålet med uddannelsen er, at du lærer at hjælpe, coache og guide børn og unge tilbage i balance til et ungdomsliv
- med mere livsglæde, mod og indre tryghed.
Uddannelsens formål er også at styrke og udvikle dine ressourcer, værktøjer og din formidling
til at både arbejde med unge i grupper, samt med den enkelte ung.

Andelen af børn og unge, som føler sig pressede af ydre krav, er alt for høj, og flere og flere rammes af fx stress, angst og depression.

Det vil vi med denne uddannelse bidrage til forandrer sig.

HVORDAN KAN DU BRUGE UDDANNELSEN?

En uddannelse for dig ?

Det er en coachuddannelse for dig, der arbejder med store børn eller unge i enten skolen, på uddannelsessteder eller som fagperson udenfor skoleverden.

Den egner sig til dig der er lærer, underviser, mentor, UU-vejleder, AKT pædagog i skolen, terapeut, psykolog, pædagog, SSP-medarbejder, eller dig der er coach i forvejen.

Du kan bruge uddannelsen i dit trivselsarbejde i dine samtaler med unge 

  Du får en grundig træning i at coache unge med mange forskellige trivselsproblematikker

  Du kan også bruge uddannelsen til at coache og undervise unge i grupper, og arbejde med deres trivsel, indre ro og koncentration i gruppeprocesser. 

⇰ Og til at opbygge og afholde mindfulnessforløb, lære de unge at meditere og få skærpet deres fokus og koncentration. 

Efter deltagelse er der også mulighed for at være med i vores underviserteam som TEENPOWER underviser for os. Hvis du mærker en passion for det.

Det kan dels være på vores Teenpower hold på Sjælland, eller som underviser på Teenpower andre steder i landet.

Henvend dig til os hvis du er i tvivl om uddannelsen kan bruges i dit virke

START 17.- 18. NOVEMBER 2022

Datoer for uddannelsen, priser, lokation, adgangskrav og ansøgning

En meningsfyldt fagpersonlig udvikling

Først og fremmest er denne 7 måneders proces en transformerende fagpersonlig udvikling, som bl.a. betyder at:

⇰ Din passion for at gøre en forskel for børn og unge næres og styrkes markant og tilføjes mod og tro på dig selv i dit arbejde. 

⇰ Du skærper dit nærvær.

⇰ Dine evner for at lytte og stille de rette coachende spørgsmål styrkes markant. De gode råd fra os voksne har altid været svære for unge at bruge, til at bryde mønstre, da der skal mere til end råd.

  Du integrerer din indre ro i dig og derfra smitter du med din formidling.

  Du bliver en stærk inspirator der hjælper unge med at finde balancen i sig selv. Og stå stærkere i sig selv i en verden der virkelig kan udfordre deres indre ro og balance. 

  Du bliver en (endnu mere) autentisk formidler.

 

OPBYGNING AF UDDANNELSEN

HVAD LÆRER DU?

VORES 8 TRIVSELSNØGLER

Du lærer vores 8 Trivselsnøgler® til at hjælpe børn og unge med et liv i bedre balance mellem at gøre og være.

Hvor præstation slippes og evnen til at være i nuet læres.

Vores værktøj Trivselsnøgler® er et unikt hjælpemiddel til at hjælpe unge med at udvikle selvværd, empati, mod, grænser, indre ro og livsglæde. 

I det hele taget at være mindful i livet. 

 

Vores personlige styrke afhænger ikke af,
hvordan vi har det.
Den afhænger i langt højere grad af vores evne
til at rumme og tackle, hvordan vi har det

COACHING OG INDRE LEDERSKAB

 Indre lederskab betyder blandt andet, at kunne undersøge dine tanke- og handlemønstre
og ikke være styret af dem – men være bevidst om dine indre reaktioner.

Når unge får coaching og hjælp til at leve mere bevidst og mindfuldt, 
lærer de at tage indre og ydre lederskab i deres liv,.

Du er med ti at give dem kraffulde redskaber til at lære deres inderste ønsker,
behov, grænser og motiver at kende og derved tage mere styring over deres liv. 
Blive mere autentiske, og turde være sig selv – med det hele. 

Med træningen af coaching igennem denne uddannelse, styrker du dine evner for at lytte
og stille de rette coachende spørgsmål.
Med dit eget indre lederskab lærer du at styre udenom de gode råd,
og istedet skærpe din intuitive evne for at guide de unge i samtalerne.

Når unge får coaching ind under huden finder de ud af at vi menneskers personlige styrke
ikke afhænger af, hvordan vi har det. Den afhænger i langt højere grad af vores evne til at
rumme,
hvordan vi har det

Og lige netop dette styrker unges livsmestring, erfarer vi i vores trivselsarbejde  

NÆRVÆRSTRÆNING, EMPATI OG KROPSBEVIDSTHED

Tidens unge har mere end nogensinde brug for at kunne balancere i vores samfund – uden at miste dem selv. Samt at lære at håndtere både deres indre og ydre liv.  (og vores samfund har brug for at få mere ‘gøre og være balance i det hele taget’

Mange har brug for at kunne håndtere det indre kaos af tanker og følelser, som kan opstå. Ofte får de meget ydre hjælp, og derfor har de ikke den naturlige adgang til deres menneskelige ressourcer som fx:

At lære at være mere i kroppen og bruge deres åndedræt, når de bliver urolige.

At kunne observere deres tanker i stedet for at lade sig flyde med af dem og overvælde.

At lære at rumme og tillade svære følelser, uden at forsøge at fjerne dem med det samme. Eller blive selvdestruktiv

Adgangen til disse ressourcer kan opnås via større kropsbevidsthed, nærværstræning og mindfulness, som er vores naturlige tilstand som menneske; en tilstand, der involverer en opmærksomhed på nuet og ikke for- eller fremtiden.

Du lærer metoder og øvelser på egen krop, som kan udvikle empati og en stærkere selvfølelse, som giver et stabilt ståsted og en evne til at indgå i gode relationer. Både hos dig selv og de børn og unge, du arbejder med.lære at

MINDFULNESS, MEDITATION OG YOGA

Mindfulness er en betegnelse for dit bevidste nærvær – og er både en indre tilstand du er i, samt en række meditative øvelser og teknikker for at få mere ro, opmærksomhed og livsglæde. Mindfulness er derfor ikke kun øvelser du ’gør’ med de unge. Fokus er egen praksis og træning så du lærer det ’inde-fra og ud’.

I mindfulness og nærværstræning får vi langt bedre kontakt til os selv, ro på vores mange tanker og forvirring. Og herved kan vi lettere træffe vores valg ud fra indrestyring, og ikke efter hvad flokken gør eller andre forventer.

Du  får gennem uddannelsen din egen mindfulness praksis under huden, så du kan undervise de unge, med dit nærvær, dybe forståelse samt indre oplevelse, af det at være et mindfuldt menneske.

Du lærer at guide forskellige former for meditationer, kropsscanninger og afspændingsøvelser, som du kan bruge både til dig selv og unge. Samt et program af blide, enkle yin yogastillinger, som er forløsende for stress og tankemylder.  

Og så får du grundig indføring i filosofierne mindfulness samt lærer at formidle de forskellige livsstils principper, som blandt andet øger accept, tillid, tålmodighed og empati

COMPASSION ~
UDVIKLING AF MEDFØLELSE OG FØLELSESMÆSSIG BEVIDSTHED

Vi lærer ikke om at tackle følelser i skolen – tværtimod kommer de unge til at opdrage hinanden til at tage masker på i det sociale rum, og ikke vise deres sårbarhed. Vi lærer det  nødvendigvis heller ikke i familien, medmindre ens forældre udtrykker autentiske følelser, at følelser anerkendes og respekteres og og man sammen kan tale om dem.   

Mindfulness og heartfulness er en nødvendig del af at træne medfølelse. Gennem venlighed, menneskelig forståelse og medfølelse kan vi mindske vores følelsesmæssige smerte.

Dette kan de unge lære og integrere gennem din undervisning og guidance. 

“Compassion er den følelse af omsorg, der opstår, når vi bliver konfronteret med egen og andres lidelse og føler motivation til at lindre denne lidelse. Når vi handler med compassion, kan vi reagere på lidelse med forståelse, venlighed og tålmodighed. (Psykiatrifonden)

 

DIN PERSONLIGE OG AUTENTISKE FORMIDLING

Du lærer på uddannelsen at formidle til tidens unge, så de bliver motiveret af din undervisning og væren. Og om hvordan du fremme modet hos de unge, gennem tryghedsskabende undervisning.

Du lærer at coache unge i grupper og får indsigt, værktøjer og tilrettelagte undervisningsprocesser som styrker selvværdet og selvtilliden – både hos dig og den unge.

Og du får præsentations og performance træning, så din selvtillid som underviser styrkes

Du får indsigt og redskaber til at håndtere problematikker, der opstår i undervisningsforløb med unge. Fx hvis en ung har angst og reagerer på øvelserne I laver. Og du lærer om hvordan du forholder dig til unge med særligt behov.

I det hele taget om de vigtige ting der er at forholde sig til, når den unge har diagnoser, angst, er selvskadende mv.

HOLD BALANCEN SOM FAGPERSON

Mange af os fagfolk kan være i afmagt over hvor meget mistrivsel der er blandt vores børn og unge. Og se hvordan præstations kulturen giver stressede unge – og forældre. 

Måske du kender det at du brændende ønsker at hjælpe de unge piger der har så høje forventninger til sig selv, så deres stræben vælter dem og de mister sig selv i forsøget.

Hvad skal jeg gøre for at hjælpe de unge piger med så mange tanker?

Hvordan støtter jeg mine elever når deres koncentrationsevne mangler ? 

Hvad gør jeg når jeg møder unge med stresssymptomer? 

Hvordan tackler jeg alle de unge der mistrives, når jeg ikke kan hjælpe alle? 

Når du sørger for din egen balance, kan du lettere være en nærværende voksen, der kan vise vejen for de unge.

En vej du selv erfarer og mærker i dit eget indre liv. Og derfor en autentisk formidling hvor du ved hvad du skal gøre og sige for at støtte og guide de unge.

TEENPOWER

Du kan også bruge uddannelsen til at lære at være underviser på Teenpower kurser. 

Vi har afholdt selvværdskurset Teenpower for unge siden 2006, hvor mange hundrede unge har deltaget.

Efter deltagelse er der mulighed for at komme i betragtning som Teenpower underviser for os. Dels på vores eksisterende hold på Sjælland men også som underviser på Teenpower andre steder i landet.

PRAKTISK INFO

FÅ MERE INFO OM

Datoer for uddannelsen, priser, lokation, adgangskrav og ansøgning

FAKTA OM UNGES TRIVSEL I DK

Ansøgning til uddannelsen

Ja tak,  jeg vil gerne ansøge om at deltage på uddannelsen til TrivselCoach for unge.