Ungecoach uddannelse

Vores 2024-hold er godt i gang, og der er ikke planlagt ny holdstart.

Kontakt os, hvis du ønsker information om evt. nye hold.

En coachuddannelse over 5 moduler til dig, som ønsker at blive en dygtig ungecoach med fokus på at styrke unges trivsel og hjælpe dem til et mere stressfrit liv i balance.

Uddannelsens formål

Uddannelsens formål er at opkvalificere fagfolk, der på forskellig vis arbejder med og brænder for at støtte og hjælpe unge med at skabe positive forandringer i deres ungdomsliv.

Uddannelsen varer 6 måneder og er over 5 moduler af 2 dage. Foregår som en  kombination mellem teori og masser af praksis. Dette for at sikre både faglighed, træning og fordybelse. Der tages udgangspunkt i vores coach model.

Formålet er også at skabe både faglig og personlig udvikling.

"Det er faktisk ubeskriveligt hvad jeg har fået personligt ud af Ungecoach uddannelsen. Jeg er kisteglad og det har givet mig en kæmpe indsigt i mig selv, som vil smitte af på alle omkring mig. Både privat og erhvervsmæssigt. Jeg har fået en masse ny viden som jeg ikke anede et plaf om"

Bettina Nymann kostvejleder og ildsjælecoach

Se flere udtalelser fra tidligere kursister i bunden af denne side

Målgruppe

Ungecoach uddannelsen er til dig der brænder for at støtte og hjælpe unge med at øge deres trivsel og udvikling.

Det er et krav, at du har deltaget på vores Grundkursus i ungecoaching eller har opnået tilsvarende viden andetsteds. Såfremt du ikke har nogle af ovenstående erfaringer, så kontakt os.

Vores deltagere er typisk lærere, pædagoger, institutionsledere, psykologer, coaches, terapeuter, støttekontaktpersoner, AKT’er, SSP-konsulenter, ungerådgivere, mentorer, psykologer, klubpædagoger, vejledere eller andre der har med unge at gøre i deres arbejde.

Fagligt indhold

Vi tror på, at relationskompetence er dit vigtigste værktøj, og din væren bidrager langt mere end din gøren.

Hvert modul har sit eget tema og indhold. Vi kan garantere dig, at uddannelsen vil give dig både personlig og faglig udvikling.

Modul 1 – Grundtrin i ungecoaching

Modul 2 – Nærværstræning og empati

Modul 3 – Relationskompetence og skyggesider

Modul 4 – Coaching af grupper

Modul 5 – Certificering dag 1 og fagpersonlig udvikling og balance på dag 2

Praktisk træning

En vigtig del af uddannelsen er også den praktiske træning, hvorfor du skal coache unge undervejs på uddannelsen. 

Teoretisk fundament

Fokus på nærværs træning, empati og kropsbevidsthed med hjælp fra mindfulness, meditation og yoga.

Du vil lære at udvikle medfølelse og følelsesmæssig bevidsthed, så du kan være en autentisk formidler.

Du vil lære at skabe ro med den unge, og guide meditationer, holde et nærværende ‘rum’ med dem så de få dybere tillid til sig selv og dig.

Vi arbejder med metoder og teori fra:

  • Oplevelsesorienteret menneskesyn og  relationskompetence  (Walter Kempler)
  • Narrativ og meta-kognitiv terapi
  • De 3 Principper: Tankers kraft, Bevidsthed og Livskraft (Sidney Banks) 
  • The Work (Byron Katie) 
  •  Skyggeside-teorier (C.G. Jung og Debbie Ford samt Lone Lund) 
  • Mindfulness og Heartfulness ( Jon Kabat-Zinn og HeartMath Institute)  
  • Hverdagens Heltes 8 trivselsnøgler

Certificering

Uddannelsen afsluttes med en skriftlig og mundtlig certificering. Der vil være træning i praksis af coaching af unge undervejs på uddannelsen, hvor du vil modtage supervision. 

Praktisk om uddannelsen

Datoer for næste hold:

Vores 2024-hold er godt i gang, og der er ikke planlagt nye hold.

Kontakt os, hvis du ønsker information om evt. nye datoer.

Deltagerantal

max 14 deltagere

Pris

28.500 kr.

Prisen er eks. moms og inkl. forplejning.

Betaling kan deles op i rater – kontakt os for mere information. Se handelsbetingelser her

Kursussteder

Nærmere info følger ved tilmelding

Adgangskrav

Det er et krav, at du har deltaget på vores Grundkursus i ungecoaching eller har opnået tilsvarende viden andetsteds.

Såfremt du ikke har nogle af ovenstående erfaringer, så kontakt os.

Kontakt

 
  • 22 91 43 43
  • Kontakt@hverdagenshelte.com
ADMINISTRATION

Hauser Plads 16, st.
1127 København K

COACHING
Lyngby, Gentofte, Århus, online

KURSER OG UDDANNELSER
Frederiksberg, Gilleleje, online

Nærmere information om adresse fås ved tilmelding.

Lærere, der formår at indgå i relationer med elever på en ligeværdig, venlig og åben måde har langt bedre indlæringsresultater. Det er der nu evidens for ❞

Professor Sven Erik Nordenbo, Dansk Clearinghouse

Få mere inspiration og viden i vores blogindlæg 

Modtag vores nyhedsbrev med guides og artikler for forældre og fagfolk, samt nyheder fra os om events mm. 

Tidligere deltagere siger:

"Jeg har fået rigtig meget ud af Iungecoach uddannelsen. En større forståelse for hvad der virker hos de unge. Har fået nye redskaber og lært hvor effektivt og givtigt det er at arbejde med de unge i grupper. Jeg er også blevet mindre berøringsangst for de unges svære problematikker. Jeg er blevet en dygtigere fagperson og har fået fokus på områder af mig selv og mit liv jeg gerne vil arbejde med og ændre videre fremover. Jeg arbejder med de unge ml. 15-17 år hver dag på en efterskole og kan give dem redskaber og lytte- være nærværende for dem. "                     

Majbritt Jensen, efterskole lærer

"Det var en enorm lærerig proces for mig at deltage på iungecoach uddannelsen. Uddannelsen er velstruktureret, udviklende, i trygge rammer. Gevinsten både arbejdsmæssigt og på det personlige plan var skyhøjt. Som mentor for teenagere kan jeg nu holde mere effektive og strukturerede samtaler, som sikrer deres udvikling. Personligt har jeg lært meget om mig selv, og er også blevet bedre til at tackle udfordringer på hjemmefronten. Tusind tak til Pia og Ida for jeres super behagelige og ægte måde at være og undervise på."                     

Fredda Galea, Pædagogisk leder og vicerektor

"Jeg har fået langt mere vished og rutine i brugen af ‘værktøjer’ og arbejdsmodeller til unge. Jeg har fået inspiration til mindfulness og mod til at bruge det – også i kommunalt regi. Personligt er jeg beriget, og har opnået anerkendende grundlag til egen udvikling – særligt i forhold til at lægge min ambitiøse stræben i bero udfra behovet om mental stilhed, fordybelse og refleksion. Jeg har lært, at værdsætte glødernes kraft i Ildsjælenes hjertevarme bål"                     

Pernille Dam Mentor og coach, Lyngby Tårbæk kommune

"En masse ny inspiration og følelsen af, at være på vej imod en ny interessant vej. Der er en lille flamme der er blevet tændt, og jeg er spændt på at se hvor den fører hen. En masse inspiration til min lifeskills linje på BGI Akademiets efterskole. Værktøjerne og øvelserne er meget konkrete og lette at gå til. Især fordi vi har prøvet øvelserne på egen krop hvilket er meget essentielt. Man behøver slet ikke kører øvelserne som et weekendforløb, de kan nemt inkorporeres i min undervisning enkeltvis. Udover at have lært en masse om unge og deres liv og tanker, så er jeg også blevet klogere på mig selv i forløbet. Vi er ’tvunget’ til at se indad og gå gennem øvelserne selv. Og de virker! Man kan ikke hjælpe andre med selvudvikling, hvis ikke man selv har gået vejen."                     

Ida Søttrup, Efterskolelærer og ungecoach

"Jeg har fået en masse ud af uddannelsen! For det første en masse brugbare værktøjer, som kan hjælpe de unge med deres udfordringer og få sat ord, facon og retning på deres mål. Jeg har allerede mærket, at det i mit daglige arbejde som lærer, har givet et andet overskud og indsigt i, hvilke mekanismer der er på spil og hvordan jeg kan hjælpe dem i deres personlige og faglige udvikling. Det kan både bruges i det daglige og/eller som mere fastlagte forløb, hvor vi målrettet arbejder med fx masker og målprioritering. Det er helt fantastisk at se, hvordan metoderne kan støtte og hjælpe de unge i svære situationer og se deres selvværd vokse for øjnene af en! Personligt har jeg lært en masse om, hvordan vi tænker og, især, hvordan vi kan ændre vores syn på, hvordan fortiden påvirker nutiden, så vi kan slippe ud af de historier, som vi med tiden har digtet om os selv og vores måde at møde verden på."                     

Anja H. Larsen, Folkeskolelærer

"Jeg har deltaget på uddannelsen med begejstring. Vi fik en grundig indførelse i, hvordan undervisningen af unge i grupper kan gribes an.  Vi fik en manual med mange virkelig gode øvelser i. En del af øvelserne til de unge lavede vi selv, hvilket gav en stor indsigt i øvelsernes styrker og funktion. Uddannelsen kan bruges bredt i forhold til trivselsarbejde og coaching af unge. Selv anvender jeg min viden i min undervisning i psykologi på 10. klasse og i coachingforløb. Jeg har fået nogle brugbare værktøjer til mit personlige liv, da fx Livshjulet er fantastisk. Hurtigt får man skabt et billede af sit liv – bruger man sin energi og tid på de rigtige ting? Jeg har fået en større selvindsigt og blevet mindet om, hvorfor dette arbejde med unge er så vigtigt."                     

Cille Skovmand, 10. Klasses lærer

"Det har været en meget spændende og givende uddannelse jeg har fået. Jeg har længe ledt efter noget der kunne give mig flere redskaber til at arbejde med de unge, og synes at jeg har lært og fået rigtig meget med, som jeg kan bruge i min hverdag med de unge. Synes egentlig at der har været en fin balance mellem teori og øvelser. At bruge så meget tid på øvelserne har været godt senere i forløbet, da man meget bedre kunne bruge, huske øvelserne ift til de unge.    Det har tændt min ildsjæl, og at jeg er meget motiveret for coache unge på vores skole."                     

Randi Møller Andersen, efterskolelærer

"Jeg har fået blod på tanden til at bruge det mere aktivt, dels med mine egne børn som forælder, og med mine klienter og målgruppe. Fik rigtig meget fagligt, og selve energien, autenticiteten og varmen i gruppen, var et kæmpe plus."                     

Anette Fisker, ID Life Coach

"Jeg synes det har været et superspændende forløb jeg har fået meget ud af. Jeg er vildt taknemmelig for de øvelser og redskaber jeg har fået, og ser det gør en kæmpe forskel for de unge jeg coacher."                     

Helle Ottesen, socialpædagog

"Det var så godt at få nogle forskellige værktøjer, der specifikt henvender sig til børn og unge. Jeg fik en masse inspiration til at arbejde videre med det fundament jeg er ved at opbygge. Jeg har fået mod på at komme igang med gruppecoaching af veninder, som har problemer med hinanden i skolen. Og lærte at jeg vil give mere tid til tænke pauser/indre procesarbejde hos den unge – være knap så resultatorienteret."                     

Alice Fogh, underviser og børne- unge coach

"Jeg kan bruge øvelserne med mine elever og det har styrket min selvtillid til mig selv som underviser og coach. Jeg er inspireret og bedre tunet til mit arbejde. En masse gode værktøjer og inspiration samt at møde og dele med mange skønne mennesker i samme branche."                     

Sigrid Rich, dramalærer