Børn og unges skærmtid

Et af tidens vigtige temaer er børn og unges forbrug af ”skærmtid”. Dette er med rette noget både forældre, fagfolk og forskere er optagede af og arbejder med at forholde sig bedst muligt til. 

Knyt og lyt – til din teenager

Hvordan kan vi kommunikere og lytte, så vores teenager føler sig hørt, set og anerkendt? Og samtidig på en måde så du som forælder, bliver hørt ?

Kend dit barns kærlighedssprog

Der er ikke nogen som ens børn der kan spejle og vise os hvor fraværende du kan være som menneske. Men også hvor nærværende du er.