Børn og unges skærmtid

Et af tidens vigtige temaer er børn og unges forbrug af ”skærmtid”. Dette er med rette noget både forældre, fagfolk og forskere er optagede af og arbejder med at forholde sig bedst muligt til. 

Knyt og lyt – til din teenager

Hvordan kan vi kommunikere og lytte, så vores teenager føler sig hørt, set og anerkendt? Og samtidig på en måde så du som forælder, bliver hørt ?

Skal børn lære at sige undskyld?

Skal børn og unge lære at sige undskyld? Og er ordet ‘undskyld’ ofte bare et ord der siges for at behage modtageren? Og er det måske okay?.. at ordet er for at behage modtageren og genskabe kontakten i relationen igen?