Børn og unges skærmtid

Et af tidens vigtige temaer er børn og unges forbrug af ”skærmtid”. Dette er med rette noget både forældre, fagfolk og forskere er optagede af og arbejder med at forholde sig bedst muligt til. 

Kend dit barns kærlighedssprog

Der er ikke nogen som ens børn der kan spejle og vise os hvor fraværende du kan være som menneske. Men også hvor nærværende du er.

Skal børn lære at sige undskyld?

Skal børn og unge lære at sige undskyld? Og er ordet ‘undskyld’ ofte bare et ord der siges for at behage modtageren? Og er det måske okay?.. at ordet er for at behage modtageren og genskabe kontakten i relationen igen?