Asocial, reserveret, utilnærmelig, kedelig, partykiller.. m. flere. Sådan kaldes indadvendte blandt andet i en verden, der anser udadvendthed som det mest rigtige og eftertragtelige. Bloggen her handler om hvordan du ser de mange kvaliteter ved det indadvendte.

Vi lever i et samfund der ikke er indrettet til det at være indadvendt. Hverken i skolen eller i de fleste erhverv. Der er dog ved at ske noget i nogle virksomheder rundt i verden – med stille rum, og en større rummelighed og forståelse for ikke kunne holde de store fælleskontorer ud.

Skab dit eget liv!

Gå efter din drøm!

Sig noget i timerne !

Og andre slogans der ligger i tiden, kræver et initiativ og en aktivitet, der let kan udmatte indadvendte børn og unge (og for såvidt voksne også)

Fra børnehaveklassen til direktionsgangen opmuntres vi til at vise os frem, sætte os igennem, deltage i fællesskabet, række fingeren i vejret osv. Og tendensen er ikke blevet mindre af medieudviklingens påvirkning gennem årene, hvor realityshows, talentkonkurrencer og sociale medier som Facebook,  Instagram, Twitter og YouTube på godt og ondt er blevet de centrale orienteringspunkter for den unge generation. I vores samfund er idealet at være dristig, selskabelig og godt tilpas i rampelyset.

Vi tror, vi værdsætter individualitet, men vi beundrer først og fremmest de individer, der har det godt med at “bringe sig selv i spil” siger Susan Cain i sin TED Talk nederst på siden her.

Mange af de indadvendte unge jeg møder i mine terapi og coaching samtaler og på vores Teenpower kursus, beskriver at de oplever deres indadvendthed som et handicap i et samfund, hvor udadvendthed sætter dagsordenen. Når de er stille og langsomme til at omstille sig på nye input, bliver de ofte overset i sociale situationer. Og selvom de omhyggeligt tænker og reflekterer over gode input i samtalerne omkring dem, kommer de sjældent i spil, hvilket er en skam, da indadvendte ofte er i stand til at koncentrere sig om et afgrænset emne i lange perioder af gangen, og derfor kan være utrolig lyttende, kreative og originale.

Mange forfattere, kunstnere, opfindere, ja selv skuespillere er for eksempel indadvendte. De finder deres værker og skaberkraft i deres indre verden.

 

Lad os bryde myterne

Der er mange myter om det at være et stille og indadvendt menneske. Og mange fordømmelser, som fx. at man er asocial, lukket, kold, ligeglad og andre charmerende domme. Ofte dømt af udadvendte mennesker og grupper. 

Jeg oplever der især er 3 myter om det at være indadvendt

Myte 1 # ‘Indadvendte kan
ikke lide at tale’ 
Myte 2# ‘Indadvendte er generte’ 
Myte 3# ‘Indadvendte
vil
helst være alene’ 

Dem vil jeg komme ind på i denne blog.

 
 

Indadvendte er ikke skræmte, enspændere, selvoptagne, asociale eller nødvendigvis generte. Problemet er at mange indadvendte kender slet ikke sit eget temperament, og fejltolker ting ved/omkring sig selv.

Vi er selvfølgelig ikke enten/eller som mennesker eller så sort-hvidt indrettede, og indadvendthed/udadvendthed er ikke absolutte kategorier. Men det er indre energifelt hvori nogle mennesker mest er i den indadvendte energi, nogle i den udadvendte og de fleste måske ligger nær midten. De sidstnævnte befinder sig mere midt imellem det at være indadvendt og udadvendt, og har derfor svært ved at putte sig selv i enten den ene eller den anden kasse. Det kan være fordi du er det der kaldes ambivert

Undersøgelser viser at 35 % af befolkningen er indadvendte (2012)

Problemet er er at det umiddelbart tilstræbes at udvikle det
udadvendte, det hurtige og tilpassede udadtil for at klare sig i samfundets
tempo.

Forskellen på udadvendte
og indadvendte

Jeg kan godt lide at lytte til videnskaben, lære af grundige og interessante undersøgelser om os mennesker – men jeg finder det også vigtigt at give slip på det igen og lytte til mine egne fornemmelser, lære af mig selv og de møder jeg har med mennesker.

Helt generelt erfarer jeg, at den store forskel er at indadvendte får energi ved at være sig selv. De oplader ved eget selskab. Eller mindst ved 1-1 kontakt. Hvor udadvendte får energi ved at være sammen med andre.

Udadvendte har brug for omgivelsernes opmærksomhed, og er i dialog med denne. Hvor indadvendte relaterer sig derimod til sit eget indre, mens indtrykkene fra omverden er sekundære. De er mere tøvende i deres reaktionsmønstre, tingene skal lige prøves af først på den indre tankeverden

Ifølge neuroforskninger, kan man faktisk via hjernescanning se en stor forskel på indadvendte og udadvendtes generelle hjerneaktivitet, og deres omfang af blodgennemstrømning. Hos indadvendte er der en markant større blodgennemstrømning. Det betyder større indre stimulering. Ud over det strømmer blodet også af forskellige veje, alt efter om man er ud- eller indadvendt. Den måde indadvendte skaber energi på, er igennem deres indre verden af forestillinger, følelser og indtryk. De har derfor et meget rigt indre liv og derfor er forestillingen om at de ikke laver noget, når de ikke laver noget – ret fejlskudt.

En af forskerne på området Majken Hirche, (cand.scient) siger at indadvendte mennesker er meget følsomme over for neurotransmitteren dopamin, hvilket betyder, at hjernen meget hurtigere bliver overstimuleret hos en indadvendt, end hos en mere udadvendt person, som søger stimulering for at undgå understimulering og kede sig og for at føle velvære ved udskillelsen af dopamin.

En anden forskel er indadvendtes reaktion på ydre stimuli. Man
reagerer stærkere på smerte, lugt og smag – og producerer f.eks. en større
mængde savl når man drypper citronsaft i munden på en der er indadvendt end
udadvendt.

Mere mental dybde

En af styrkerne ved det indadvendte sind er, at det man ‘mangler’ i mental hurtighed, har man til gengæld i mental dybde, nemlig en større tendens og evne til at reflektere. Vores viden om forskellene på at være indadvendt og udadvendt er blevet lidt mere udbredt siden 2012, men kravene på skoler og uddannelsessteder til at være hurtig, på i skolen, god til mundtlige fag osv er stadig de samme. Det medfører, at indadvendte ofte i sagens natur vender sig indad, når de ikke lever op til samfundets krav om udadvendthed. Samtidig udmatter de sig selv ved at forsøge og underkender dermed deres egen natur. 

Carl G. Jung skrev om indadvendthed: ”Man sparer på energien, får færre børn, har flere måder at beskytte sig selv på og lever længere. Fordi de værdsætter det enkelte liv, skaber nære forhold til andre og planlægger og tænker over nye måder at gøre ting på, tilskynder de andre til at være klogere og forsigtige, til at udvikle selvbesindelse og til at tænke før de handler”

Efter mange år med tro på, at jo mere aktivt, vi brugte hjernen, desto bedre, må vi måske til at revurdere vores syn på hjerne og effektivitet. Meget tyder nemlig på, at det har afgørende betydning for, hvor kreative, lærenemme og beslutningsdygtige vi er, om vi lader hjernen hvile engang imellem. Vi bliver mere kompetente, når vi sørger for at slappe af og holde hyppige pauser og dummere, mere indskrænkede og forudsigelige i vores arbejde, når vi presser os selv non-stop. Det fantastiske er, at når hjernen får ro, det vil sige får lov at tænke de tanker, den vil, dukker der ofte kreative ideer og løsninger frem af sig selv, siger hjerneforskeren

PETER LUND MADSEN

Indadvendte børn og unge misforstås

Måske du hører til en af dem ,der enten som barn selv eller med dit eget barn, har siddet til den berømte skole-hjem samtale og skulle høre på at ’nu skal du til at sige mere, række hånden mere op, blive mere social, åbne mere op’ osv. Man skal lære hvordan man gør, kende sin frygt og styrke modet til at udtrykke sig og finde balancen som indadvendt i en udadvendt verden. Så at undersøge sammen hvad der fx. stopper den unge, hvad han eller hun er usikker på og hvordan læreren kan støtte ham/ hende kan være et bedre alternativ. I det hele taget lære de unge på en empatisk og forstående måde, at gennemskue deres frygt

Jeg har i gennem årene coachet mange unge på gennemskue deres frygt, og at acceptere og anerkende deres indadvendthed Og derigennem lære at begå sig i denne udadvendte verden.

Sarah – en pige der engang deltog på vores Teenpower, er en af dem. ”Jeg har altid fået at vide, at jeg skulle tage mig sammen” udtrykte hun. Sarah blev ofte opfattet som arrogant eller ligeglad, fordi hun ikke mestrede tidens ånd om at råbe højt og være på. Igennem sin skoletid er Sarah blevet bebrejdet, at hun er den, hun er. ”For lidt – fyld mere – vær mere – sig mere” … osv

Jeg husker en familieterapisamtale med et forældrepar og deres
teenagepige. Pigen og faderen var mere indadvendte end moderen. Og fokus var
til at begynde med, at få pigen til at blive mere social, mere talende og
udadvendt – især i skolen. Faderen ønskede pigen fik det lettere end han selv
havde haft det. Og moderen ønskede at pigen opnåede de samme muligheder som
hende selv. Men igennem samtalen fandt de i fællesskab mere og mere ind til
gaverne ved at anerkende og acceptere hinandens udadvendthed og indadvendthed.

For vi kan i høj grad lære af hinanden i familien. Når forældrene her anerkender pigens kvaliteter som indadvendt og hvad det medfører, kan hun, når presset på hende falder, give slip, og derved faktisk øve det at være mere udadvendt. Uden at lave sig selv grundlæggende om. Men finde sig selv mere frem.  

Respekter sensitivitet for accept og kritik

Det er ekstra vigtigt at forstå deres sind, for accepten af det at være mere indadvendt, giver ro på. Både ro på nervesystemet og ro på jeres relation. Når dit barn mærker mere tryghed ved at være som han/hun er, kan det give mere åbenhed og dermed udvikle evne til at være udadvendt når behov er der for det.

Tillad tid til opladning

Det er vigtigt at give dit indadvendte barn tid og ro til at bearbejde oplevelser og indtryk for at kunne udvikle sig og finde ind til hvem de er, temperamentsmæssigt og for at træffe gode beslutninger og handle. Det er godt at forstå deres behov for opladning, gennem de pauser de tager og udtrykker de har brug for. Og at give dem plads til at være sig selv, uden at kommentere eller gøre dem forkerte for at være asociale.

Sluk for intervieweren

Kræv ikke dagsrapporter fra dem. Har du ikke fået det de sidste par år, kommer de nok ikke det næste år. Når du giver slip på presset, mærker dit barn din accept og kommer mere ud af sig selv.

Spørg heller ikke direkte til deres følelser: “Hvordan har du det”? “Har du haft en god dag” osv. Men del selv, og vær sammen og observer. Sig dine observationer højt: “du ser trist ud, glad ud…”

Se evt. min video her ‘Del om dine dumheder’ hvor jeg giver tips til at kommunikere med stille børn og unge

Træn at være udadvendt

De fleste introverte har også gode sociale kompetencer. Men inden de skal ud i meget sociale – og for dem overvældende situationer – er det en god ide at træne de udadvendte egenskaber lidt på forhånd. Via træning kan indadvendte børn og unge faktisk overgå udadvendte som talere og blive eksperter i social småsnak og netværke og få venner.
Det er tillærte egenskaber som det jo er vigtigt at kunne i denne udadvendte verden. Men den udadvendte maske, som man kan kalde det de træner,  bør ikke fylde for meget i deres liv. Det er meget vigtigt der stadig er indadvendte frirum til at bare være sig selv, oplade og  udfolde deres indadvendte kvaliteter. Som fx at læse, være kreativ, tænke dagen igennem, glo ud i luften, høre musik, nyde en interesse alene osv.

Lær at small-talke

På vores kursus Teenpower lærer de unge blandt andet at small-talke. Det er et sprog i sig selv, kan man sige, hvor du stiller åbne spørgsmål, bliver ved det emne,  den du taler med fortæller om. Og så igennem dialogen blive mere og mere personlig. At stille spørgsmål og lytte godt efter er vigtige sociale kompetencer som indadvendte har. Og som meget udadvendte kan glemme fordi de er mere optagede af at snakke selv.

Det er okay kun at have en ven

Og så er det helt okay ‘kun’ at have 1 ven. De fleste indadvendte har få venskaber, der er langvarige, og er gode til at være rummelige og accepterende for deres ven. Husk det er samfundsbestemt at man skal have mange venner og ikke et succeskriterie som menneske

Verden har brug for mere indadvendthed

Naturen har jo både hurtige harer og langsomme skildpadder, som viser at den naturlige stabilitet og orden i naturen sker ved modsatrettede kræfter. På samme måde skaber det orden i et samfund, og i en befolkning, at anerkende både det indadvendte og udadvendte i os mennesker.

Fordelene ved at være indadvendt

For at være i balance i den verden vi lever i, har vi brug for at anerkende og lære af den indadvendtes energi såsom at:

✧ holde flere pauser,

✧ fordybe os i noget inden vi handler

✧ tænke før vi taler

✧ være i stilhed,

✧ have dybe refleksioner der udmønter sig i meningsfulde handlinger,

✧ lytte til hinanden,

✧ give plads til hinanden

✧ sanse mere

✧ lægge mærke til detaljer

✧ se naturen, skønheden og livet omkring os

✧ og ikke mindst brug for vores fantasi og kreativitet.

Problemet er at vi bruger så meget krudt på den ydre verden og på hverdagens krav og forventninger, at vi glemmer at være stille og iagtagende og skabe tid til vigtig indadvendthed i vores liv

Lær af dit indadvendte barn.

Forældre der er hurtige, talende og udadvendte kan lære mange vigtige ting til deres personlige liv, gennem deres indadvendte eftertænksomme børn. For eksempel ved at ’knytte og lytte’ mere, og lade stille pauser være en nødvendighed for at skabe rum for dybere refleksioner. Eller holde indadvendte pauser som fx; at slappe af når man kommer hjem fra job, istedet for at fortsætte i handlingsgearet, sige fra overfor sociale aktiviteter, eller gå en tur i den friske luft, høre musik, drikke en kop te og kikke med langblik ud i luften, læse, skrive, lukke øjnene og lige mærke indad hvad der sker i en, give sig selv lov til at være lidt alene, dyrke yoga, meditere mm.

Bare tænk på hvad en weekend med indadvendt energi giver. Vi kender
det nok alle sammen ’at det skal blive godt med en weekend med ingenting i
kalenderen’

Vi må i det hele taget holde op med at gøre de ’andre’ forkerte og finde hver vores balance – i vores indadvendte og udadvendte liv. Er du selv udadvendt og mere talende end lyttende, kan du måske blive provokeret af en mere reserveret personlighed. Men indeni gemmer der sig en rig og fantasifuld verden, der bare venter på at blive lukket ud.

Når vi anerkender, iagttager, opdager, bare er sammen og lytter lidt mere.

Er du inspireret af dette tema, anbefaler jeg du ser denne meget inspirerende TED video talk med Susan Cain

https://www.ted.com/talks/susan_cain_the_power_of_introverts?language=da

VORES KALENDER ➤➤

FLERE BLOGS ➤➤

COACHING TIL UNGE ➤➤

FAMILIEFORLØB ➤➤

VORES BØGER ➤➤

Næste Teenpower kursus for unge.

Se mere her om TEENPOWER

Kurset Teenpower inspirerer unge til at:

♥ Udvikle deres sociale kompetencer og måder at være i fælleskaber på.

♥ Udvikle selvfølelse og droppe perfektionisme
♥ Udvikle modstandskraft og slippe hjælpeløshed
♥ Udvikle intuition og lytte til sit hjerte – og give slip på trangen til sikkerhed
♥ Udvikle mod og lade det vinde over frygten

UNGECOACH ~  Uddannelse i vores Trivselsnøgler, coaching, mindfulness og nærværstræning.

En coachuddannelse på 5 moduler til dig, som ønsker at styrke unges trivsel og hjælpe dem til et mere stressfrit liv med indre ro og empati for sig selv og andre. En uddannelse med fokus på din fagpersonlige udvikling. [

LÆS OM UDDANNELSEN HER >>

Gratis guide med nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få den gratis guide 10 veje til bedre kommunikation med din teenager.   TILMELD DIG >    (opens in a new tab)”>HER >>   

Jeg ønsker dig god fornøjelse med din relation med din teenager 

/ Maya Beck, Hverdagens Helte

UNGE