Teacher Training uddannelsen er for dig der vil lære at holde selvværdforløb og kurser for unge. Samt undervise dem i at styrke deres selvværd, mod og livsglæde

Teacher Training er en uddannelse for dig, der arbejder med store børn eller unge i enten skolen, på uddannelsessteder eller som fagperson udenfor skoleverden.

Den er for dig der ønsker at være bidragende til at unges selvværd udvikles og styrkes, gennem gruppeprocesser, workshops og forløb.

Det er en uddannelse i hvordan du laver gruppeprocesser for unge, som inspirerer dem til at få selvindsigt og arbejde med sig selv, bryde mønstre og blive motiveret til at opnå mål. Du lærer hvordan du kan bygge udviklingsforløb op med unge, samt hvordan du tiltrækker dem til at deltage og når de er med – hvordan du engagerer dem. Den er en efteruddannelse for dig som lærer eller anden fagperson der er sulten efter mere læring og træning i at motivere de unge og de elever du arbejder med. Se dem vokse og blive inspirerede.

Vi mærker et stort behov i Danmark for at støtte unge i deres trivsel og især i gruppesammenhænge som kan styrke deres fællesskabsfølelse og empati mellem hinanden. Samt hjælpe dem til at opdage og opleve de ikke er alene med deres problematikker.

NÆSTE HOLD

Modul 1: 28.- 29. MAJ 2020

Modul 2 : 22.-23. JUNI 2020

Modul 3:  20.- 21. AUGUST 2020

Alle dage fra 10-17

Hvem er Teacher Training for?

Uddannelsen egner sig til dig der er lærer, underviser, mentor, UU vejleder, AKT pædagog i skolen, terapeut, psykolog, pædagog, SSP medarbejder, eller fx. er coach i forvejen. Henvend dig til os hvis du er i tvivl om uddannelsen kan bruges i dit virke.

Den egner sig også til at lære at holde undervisningsforløb i skolerne for udskolingselever i temaer som fx selvværd, livsmestring, eksamensklar forløb mv.

“Jeg har deltaget på Teenpower Teacher Training med begejstring. Vi fik en grundig indførelse i, hvordan undervisningen af unge i grupper kan gribes an.  Vi fik en manual med mange virkelig gode øvelser i. En del af øvelserne til de unge lavede vi selv, hvilket gav en stor indsigt i øvelsernes styrker og funktion. 

Uddannelsen kan bruges bredt i forhold til trivselsarbejde og coaching af unge. Selv anvender jeg min viden i min undervisning i psykologi på 10. klasse og i coachingforløb. Jeg har fået nogle brugbare værktøjer til mit personlige liv, da fx Livshjulet er fantastisk. Hurtigt får man skabt et billede af sit liv – bruger man sin energi og tid på de rigtige ting? Jeg har fået en større selvindsigt og blevet mindet om, hvorfor dette arbejde med unge er så vigtigt”

~ Cille – 10. Klasses lærer

Hvordan kan du bruge uddannelsen?

Du kan bruge Teacher Training uddannelsen på flere måder. 

⫸ Du kan bruge den i dit trivselsarbejde med dine elever, som inspiration til dit arbejde i skolen som fx AKT / trivselsmedarbejder

⫸ Eller hvis du ønsker at samle unge i gruppe og arbejde med deres trivsel i gruppeprocesser, er den et bidrag til din værkstøjskasse.

⫸ Hvis du ønsker at starte dine egne kurser for unge. Eller styrke dem du allerede holder, med nye øvelser og processer der fremmer de unge deltageres selvværd.

⫸ Du kan også bruge værktøjerne og alle øvelserne du får, til at putte trivsels temaer ind i din undervisning af dine elever.

⫸ Efter deltagelse er der også mulighed for at være med i vores underviserteam som Teenpower underviser for os. Hvis du mærker en passion for det. Det kan dels være på vores eksisterende Teenpower hold på Sjælland, eller som underviser på Teenpower andre steder i landet.

Få metoder og øvelser til de unge du arbejder med

⫸ Du får vist og afprøvet alle de øvelser vi gennem de sidste 12 år har brugt til vores unge deltagere på vores kurser som fx EksamensKlar og Teenpower. Du får adgang til øvelserne i en onlinemappe, så du kan genbruge dem derefter.

⫸ Du lærer om hvordan du kan skabe tryghed og åbenhed – så du kan præge den unge til at bryde mønstre og lære nye ting om sig selv

⫸ Du lærer at formidle til tidens unge, så de bliver motiveret af din undervisning og væremåde

⫸ Du lærer at bruge coaching i din undervisning af grupper, der er særligt godt til unge som målgruppe for din undervisning, da tidens unge ikke motiveres af belæring men af at blive coachet til at finde deres egne veje.

⫸ Du får undervisning i hvordan du kan bygge et forløb op for de unge du arbejder med, så de får mest muligt ud af det.

⫸ Du får indføring i hvordan du formidler undervisningstemaer som selvværd, masker / vær dig selv, kom ud af din trygge zone, sæt dine grænser, bryd din rolle i fællesskabet, styrk dig selv socialt, lær at small-talke, bliv mere modig m. Flere temaer

⫸ Under uddannelsen øves der også i forskellige nærværs / mindfulness øvelser og hvordan du guider unge i meditation og afspænding

⫸ Du får indsigt og redskaber til at håndtere problematikker der opstår i undervisningsforløb med unge

⫸ Du lærer om hvordan du forholder dig til unge med særligt behov. Du lærer om de vigtige ting der er at forholde sig til, når den unge har diagnoser, angst, er selvskadende mv.

⫸ Du prøver selv alle øvelser på egen krop og lærer dybdegående om hvordan du kan styrke selvværd hos både dig selv og andre

EN UDDANNELSE I 3 MODULER

Teenpower Teacher Training er over 3 moduler ( af 2 dages varighed)  

Modulerne er bygget op så du både får prøvet og indlært alle de øvelser vi bruger på dels Teenpower og vores andre kurser og forløb.

:: MODUL 1

⊹ På det første modul får du inspiration til hvordan du skabet tryghed i læringsrummet med de unge, gennem din væren og det du gør. Samt hvordan du engagerer dem til at deltage med motivation.

⊹ Du lærer at planlægge undervisningsindhold tilrettet de unge du vil arbejde med og bidrage til. Og du lærer om hvordan du skaber flow i dit indhold – gennem at se på formål, mål og indhold.

⊹ Du lærer om hvordan du kan styrke selvværd hos både dine unge deltagere, og dig selv, gennem tilrettelagte undervisningsprocesser som styrker selvværdet og selvtilliden

⊹ Du får indholdsideer og øvelser til at bruge til de udviklingsforløb og kurser du gerne vil holde for unge

⊹ Vi adskiller proces og indhold og ser på hvad der er coachende og hvad der er rådgivning. Forskellen og styrker og minus ved begge dele.

⊹ Du får indsigt i hvordan kurset Teenpower holdes, og får materiale derfra.

⊹ Der øves i forskellige nærværs / mindfulness øvelser og hvordan du guider unge i meditation og afspænding

:: MODUL 2

⊹ Unges mønsterbrud er hovedtemaet på dette modul Hvad skal der til for at bryde deres indre begrænsende overbevisninger så de får modet til at se nye muligheder.

⊹ Du lærer at formidle til tidens unge, så de bliver motiveret af din undervisning og væren. Du lærer om at fremme modet hos de unge, gennem tryghedsskabende undervisning.

⊹ Du lærer om do’s and dont’s i forhold til formidling til tidens unge.

⊹ Du får præsentations og performance træning, så din selvtillid som underviser styrkes

⊹ Du får indføring i hvordan du formidler undervisningstemaer som selvværd, masker / vær dig selv, kom ud af din trygge zone, sæt dine grænser, bryd din rolle i fællesskabet, styrk dig selv socialt, lær at small-talke, bliv mere modig m. Flere temaer

⊹ Der øves videre i forskellige nærværs / mindfulness øvelser og hvordan du guider unge i meditation og afspænding

:: MODUL 3

⊹ Du får indsigt og redskaber til at håndtere problematikker, der opstår i undervisningsforløb med unge. Fx hvis en ung har angst og reagerer på øvelserne I laver.

⊹ Du lærer om hvordan du forholder dig til unge med særligt behov. I det hele taget om de vigtige ting der er at forholde sig til, når den unge har diagnoser, angst, er selvskadende mv.

⊹ Temaer på dette modul vil være om grænser, masker og roller i de unges sociale liv, og hvordan du kan undervise dem i at være mere sig selv i de fællesskaber de er i.

“Jeg har fået en masse ud af uddannelsen!
For det første en masse brugbare værktøjer, som kan hjælpe de unge med deres udfordringer og få sat ord, facon og retning på deres mål.

Jeg har allerede mærket, at det i mit daglige arbejde som lærer, har givet et andet overskud og indsigt i, hvilke mekanismer der er på spil og hvordan jeg kan hjælpe dem i deres personlige og faglige udvikling. Det kan både bruges i det daglige og/eller som mere fastlagte forløb, hvor vi målrettet arbejder med fx masker og målprioritering. Det er helt fantastisk at se, hvordan metoderne kan støtte og hjælpe de unge i svære situationer og se deres selvværd vokse for øjnene af en!

Personligt har jeg lært en masse om, hvordan vi tænker og, især, hvordan vi kan ændre vores syn på, hvordan fortiden påvirker nutiden, så vi kan slippe ud af de historier, som vi med tiden har digtet om os selv og vores måde at møde verden på”

~ Anja H. Larsen – Folkseskolelærer

Optagelseskrav

Du skal have erfaring med arbejde med tidens unge, fra enten nuværende eller tidligere jobs. Skriv til os hvis du har anden erfaring og gerne vil deltage men er i tvivl om dine kvalifikationer

Efter deltagelse

Du kan bruge uddannelsen til at starte dine egne kurser for unge. Eller styrke dem du allerede holder. Du kan også bruge værktøjerne og alle øvelserne du får, til at putte trivsels temaer ind i din undervisning af dine elever.

Hvis du ønsker at blive Teenpower Teacher

Efter deltagelse er der også mulighed for at komme i betragtning som Teenpower underviser for os. Dels på vores eksisterende Teenpower hold på Sjælland men også som underviser på Teenpower andre steder i landet.
Dette kræver en ansøgning til os og samtale efter endt deltagelse på Teenpower Teacher Training. Vi har brug for Teenpower Teachers i Jylland, på Fyn, Sjælland og Bornholm

Ønsker du at blive Teenpower Teacher, skal du sætte to weekender af til at deltage med på et Teenpower med de unge deltagere. Du kan vælge at deltage på et Teenpower imens du uddanner dig på Teacher Trainer eller efter du er uddannet

Om TEENPOWER – selvværdskursus for unge

Du kan blandt andet bruge denne uddannelse til at lære at være underviser på vores Teenpower kurser for unge.

Vi har afholdt selvværdskurset Teenpower for unge siden 2006, hvor mange hundrede unge har deltaget. Flere af de unge er nu mentorer på vores Teenpower kurser, hvor de gennem årene har udviklet deres evne til at støtte andre unge der står i samme situation som de selv gjorde engang.

Kurset Teenpower inspirerer unge til at:

♥ Udvikle selvfølelse og slippe perfektionisme
♥ Udvikle modstandskraft og slippe hjælpeløshed
♥ Udvikle intuition og lytte til sit hjerte – og give slip på trangen til at have sikkerhed hele tiden
♥ Udvikle mod og lade det vinde over frygten
♥ Udvikle opmærksomhed og mærke mere indre ro og indre balance
Teenpower er et udviklingskursus for alle unge mellem 13-19 år og for unge fra hele landet. Dette kursus holdes over 2 weekender, så vi har tid til fordybelse.

 

Vi har afholdt selvværdsforløb og kurser for unge de sidste 12 år. Vores Teenpower er blevet et anerkendt og kendt kursus i flere dele af landet. Og behovet for at styrke og bidrage til unges selvværd og selvtillid er ikke blevet mindre gennem årene. Tværtimod. Vi har også uddannet ildsjælecoaches gennem årene der lærer at coache unge ude på skoler, efterskoler, institutioner og uddannelsesstederne rundt i landet

De sidste 7 år har vi holdt uddannelsen Teenpower Trainings i Tyskland for FamilyLab som Jesper Juul har været med til at stifte. I Tyskland er nu 120 voksne Teenpower Trainers uddannet og kan afholde selvværdskurser for unge rundt i Tyskland, og bruge alle Teenpower værktøjerne øvelserne

Om underviser

Pia Becker familieekspert og ildsjæl for unge mennesker. Hun er uddannet familieterapeut, kognitiv mastercoach og er stifter af virksomheden Hverdagens Helte, hvor hun siden 2005 har afholdt familie- og teenagecoaching, uddannet fagfolk i teenagecoaching og undervist på hendes kursus Teenpower, der er en udviklingsproces for teenagere.

Hun har skrevet bogen ”Teenpower- skab et teenageliv du drømmer om” er medforfatter til bogen ”Tweens”, samt medforfatter i den politiske antologi: ”Hold kæft og svar igen” om unge og ansvar.

Pia har 16 års erfaring med udsatte børn og unge både som voksenpædagogisk formidler med undervisning på børnehjem, i sit frivillige arbejde på Børns Vilkår hvor hun har været børne- og forældre rådgiver i 5 år samt i sit felt som ungdomscoach og familieterapeut, hvor hun møder tidens familier og børn og unge i deres daglige udfordringer og støtter dem i udvikle empati, åbne deres hjerter og ændre mønstre i deres liv sammen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER:
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

NÆSTE HOLD

Modul 1:  26.- 27. MARTS 2020

Modul 2 : 27.- 28. APRIL 2020

Modul 3:  28.- 29. MAJ 2020

Alle dage fra 10-17

HOLD TIL EFTERÅR 2020

Modul 1:  3.- 4. SEPTEMBER 2020

Modul 2 : 30. SEP – 1. OKTOBER 2020

Modul 3:  29.- 30. OKTOBER 2020

Alle dage fra 10-17

DELTAGERANTAL
Max. 12 deltagere

PRIS

15.750 kr. (inkl. moms)

– Priserne er inkl. moms og frokost – men ikke overnatning.

STED

Teacher Training Uddannelsen afholdes hos Hverdagens Helte

Jernbanevej 2, 2. sal

3520 Farum (lige overfor Farum Station)

En masse ny inspiration og følelsen af, at være på vej imod en ny interessant vej. Der er en lille flamme der er blevet tændt, og jeg er spændt på at se hvor den fører hen.

En masse inspiration til min lifeskills linje på BGI Akademiets efterskole. Værktøjerne og øvelserne er meget konkrete og lette at gå til. Især fordi vi har prøvet øvelserne på egen krop hvilket er meget essentielt. Man behøver slet ikke kører øvelserne som et weekendforløb, de kan nemt inkorporeres i min undervisning enkeltvis. 

Udover at have lært en masse om unge og deres liv og tanker, så er jeg også blevet klogere på mig selv i forløbet. Vi er ’tvunget’ til at se indad og gå gennem øvelserne selv. Og de virker! Man kan ikke hjælpe andre med selvudvikling, hvis ikke man selv har gået vejen. ” 

~ Ida  Søttrup – Efterskolelærer og ungecoach

TILMELDING

Du tilmelder dig ved at skrive en mail til os herunder

Tilmeld dig her  [button window=”new” color=”#303033″ style=”outline” link=”https://www.hverdagenshelte.com/kontakt/”]TIMELD DIG HER>>[/button]