blogpix_indadvendt

~af Pia Beck Rydahl, 2012, marts

Asocial! Reserveret! Utilnærmelig! Partykiller…

Sådan kaldes indadvendte normalt i en verden, der anser udadvendthed som sundt og eftertragteligt. Vi lever i et samfund, der ikke har så meget plads til indadvendthed. Hverken i skolen eller i de fleste erhverv. I gamle dage skulle man i højere grad passe ind i samfundet, hvor i dag virker det som om, at man skal tilpasse samfundet til sig selv. Dette giver ikke indadvendte mennesker bedre vilkår. “Skab dit eget liv”! “Gå efter din drøm”! Og andre værdi slogans der ligger i tiden, kræver et initiativ og en aktivitet, der let kan udmatte indadvendte.
Nogle af de mange styrker ved det indadvendte sind er f.eks, at det man ‘mangler’ i mental hurtighed har man til gengæld i mental dybde, nemlig en større tendens og evne til at reflektere. Som indadvendt er du ofte i stand til at koncentrere dig om et afgrænset emne i lange perioder af gangen, og kan derfor være utrolig kreativ og original.
Mange indadvendte børn og unge misforståes og fejlfortolkes i skolesystemet og af os forældre. Vores viden om forskellene på at være indadvendt og udadvendt er ikke særlig udbredt, og det medfører, at indadvendte børn ofte i sagens natur vender sig indad, når de ikke lever op til samfundets krav om udadvendthed. Samtidig udmatter de sig selv ved at forsøge og underkender dermed deres egen natur.

 

introvert_listen pixFor flere år siden læste jeg bogen Fordelen ved at være indadvendt af Marti Olsen Laney som jeg varmt anbefaler. Marty pointerer den store forskel mellem at være genert og indadvendt. Generthed handler dybest set mere om angst for sociale situationer, hvor indadvendthed er et forsøg på at undgå overstimulering og et resultat af en anderledes måde at tænke på. Det er vigtigt at skelne mellem indadvendthed og generthed, selvom de ofte optræder sammen.
Vi er selvfølgelig ikke enten/eller som mennesker eller så sort-hvidt indrettede, og indadvendthed/udadvendthed er ikke som at være tildelt en kasse at være i, hvor man ikke kan udvikle sig fra.  Men mere forståes som et indre energifelt hvori nogle mennesker mest er i den indadvendte energi, nogle i den udadvendte og de nogle måske ligger nær midten. Undersøgelser viser at 35 % af befolkningen er indadvendte.
Problemet er, at det umiddelbart tilstræbes at udvikle det udadvendte, det hurtige og tilpassede udadtil for at klare sig i samfundets tempo.

 

Forskellen på udadvendte og indadvendte

Helt generelt er den store forskel at indadvendte får energi ved at være sig selv. De oplader ved eget selskab. Eller mindst 1-1 kontakt. Hvor udadvendte får energi ved at være sammen med andre.

Jeg kan godt lide at lytte til videnskaben, lære af deres spændende undersøgelser om os mennesker – men så også give slip på det igen og lytte til mine egne fornemmelser, lære af mig selv og de møder jeg har med mennesker. Ifølge de nyere neuroforskninger, kan man via hjernescanning se en stor forskel på indadvendte og udadvendtes generelle hjerneaktivitet, og deres omfang af blodgennemstrømningen. Hos indadvendte er der en markant større blodgennemstrømning. Det betyder større indre stimulering. Ud over det strømmer blodet også af forskellige veje, alt efter om man er ud- eller indadvendt. Den måde indadvendte skaber energi på, er igennem deres indre verden af forestillinger, følelser og indtryk.

En af forskerene på det her felt Majken Hirche, (cand.scient) siger at indadvendte mennesker er meget følsomme over for neurotransmitteren dopamin, hvilket betyder, at hjernen meget hurtigere bliver overstimuleret hos en indadvendt, end hos en mere udadvendt person, som søger stimulering for at undgå understimulering og kede sig og for at føle velvære ved udskillelsen af dopamin.
En anden lidt sjov forskel er indadvendtes reaktion på ydre stimuli. Man reagerer stærkere på smerte, lugt og smag – og producerer f.eks. en større mængde savl når man drypper citronsaft i munden på en der er indadvendt end udadvendt.

Udfordringerne som indadvendt

Særligt for indadvendte er at man har få tætte venskaber, som er af langt større betydning end et stort netværk af bekendtskaber. Den sociale udfordring sker fordi man som indadvendt udtrykker sig mindre, og derved er i større risiko for at blive ensom.
Ifølge Iben Fog Staal, formand for Ventilen (forening og mødested for stille og ensomme unge) udtrykker:  ”Det er en ond cirkel fordi, at et stille individ oftest ikke forventes at sige noget, og når der så er noget, man forsøger at udtrykke, overhøres det. Man er blevet den stille, socialt usynlige. Andre forventer ikke, at man deltager og begynder derfor hurtigt at overse en. Dette kan føre til en enorm frustration og kan føre til lavt selvværd og manglende tillid til sine sociale evner, isolation og i sidste ende til depression. Ensomhed kan selv for en ellers velfungerende ung være årsag til, at man ikke magter en uddannelse eller arbejde. Dette er endnu en vigtig grund til, at vi skal være bedre til at tage ansvar for hinanden og vende en samfundsudvikling, hvor indadvendthed betragtes som en svaghed”

Fordelene ved at være indadvendt

En af styrkerne ved det indadvendte sind er, at det man ‘mangler’ i mental hurtighed har man til gengæld i mental dybde, nemlig en større tendens og evne til at reflektere. Vores viden om forskellene på at være indadvendt og udadvendt er ikke særlig udbredt endnu, men godt på vej. Indtil at det socialt set og i skolen er mere anerkendt og accepteret, medfører det at indadvendte ofte i sagens natur vender sig indad, når de ikke lever op til samfundets krav om udadvendthed. Samtidig udmatter de sig selv ved at forsøge at være udadvendte imens de gør sig selv forkerte for at mangle noget, og underkender dermed deres egen natur.

Carl G. Jung skrev om indadvendthed: ”Man sparer på energien, får færre børn, har flere måder at beskytte sig selv på og lever længere. Fordi de værdsætter det enkelte liv, skaber nære forhold til andre og planlægger og tænker over nye måder at gøre ting på, tilskynder de andre til at være klogere og forsigtige, til at udvikle selvbesindelse og til at tænke før de handler”

forstå din indadvendt_pix7

Giv tid, plads og lyt

Mange af de indadvendte unge jeg møder, blandt andet i mine coachingsamtaler og på vores Teenpower kursus, beskriver at de oplever deres indadvendthed som et handicap i et samfund, hvor udadvendthed sætter dagsordenen. Når de er stille og langsomme til at omstille sig på nye input, bliver de ofte overset i sociale situationer, og selvom de omhyggeligt tænker og reflekterer over gode input i samtalerne omkring dem, kommer de sjældent i spil, hvilket er en skam, da indadvendte ofte er i stand til at koncentrere sig om et afgrænset emne i lange perioder af gangen, og derfor kan være utrolig kreative og originale. Mange forfattere, opfindere, ja selv skuespillere er indadvendte. De finder deres ideer, skaber deres værker og skaberkraft i deres indre verden.

contentbillede_foredrag_indadvendthed

Indadvendte børn og unge misforstås

Måske du hører til en af de mange, der enten som barn selv eller med dit eget barn, har siddet til den berømte forældre-elev samtale skulle høre på at ’nu skal du til at sige mere, række hånden mere op, blive mere social, åbne mere op’ osv.
(Skolen er ikke indrettet til at være indadvendt. Men det er et emne til en anden blog en dag… )

Jeg har i gennem årene coachet mange unge på at acceptere og anerkende deres indadvendthed, og derigennem lære at begå sig i en udadvendt verden. Jeg havde på et tidspunkt en familieterapi samtale om indadvendthed med et forældrepar og deres teenagepige. Pigen og faderen var mere indadvendte end moderen. Og fokus var til at begynde med, at få pigen til at blive mere social, mere talende og udadvendt – især i skolen. Faderen ønskede pigen fik det lettere end han selv havde haft det. Og moderen ønskede at pigen opnåede de samme muligheder som hende selv. Men igennem samtalen fandt de i fællesskab mere og mere ind til gaverne ved at anerkende og acceptere hinandens udadvendthed og indadventhed. For vi kan i høj grad lære af hinanden i familien. Når forældrene her anerkender pigens kvaliteter som indadvendt og hvad det medfører, kan hun, når presset på hende falder, give slip, og derved faktisk øve det at være mere udadvendt. Uden at lave sig selv grundlæggende om. Men finde sig selv mere frem.
TIP til forældre! Det er vigtigt at give det indadvendte barn tid og ro til at bearbejde oplevelser og indtryk for at kunne udvikle sig og finde ind til hvem de er, temperamentsmæssigt og for at træffe gode beslutninger og handle. Det er godt at forstå deres behov for opladning, gennem pauser. Og at give dem plads til at være sig selv, uden at kommentere eller gøre dem forkerte for at være asociale.

 

Samtaler om stilheden

Vi har i mange år hjulpet indadvendte børn og unge med at forstå sig selv, acceptere sig selv og udvikle sig selv derfra. Samt støttet forældre i at forstå og anerkende deres stille børn og unge. Læs mere om vores samtaler her >> 

 

 

Verden har brug for den indadvendte energi!

Naturen har hurtige harer og langsomme skildpadder, som viser at den naturlige stabilitet og orden i naturen sker ved modsatrettede kræfter. På samme måde skaber det orden i et samfund, i en befolkning, at anerkende både det indadvendte og udadvendte i os mennesker.
Verden har brug for anerkendelse og læring af den indadvendtes energi såsom: holde flere pauser, at kune være i stilhed, have dybe refleksioner der udmønter sig i meningsfulde handlinger, lytte til hinanden, give plads til hinanden og ikke mindst brug for vores fantasi og kreativitet. Problemet er at vi bruger så meget krudt på den ydre verden og på hverdagens krav og forventninger, at vi glemmer at have noget at brænde for, og hvad der lige netop giver den enkelte mening.

Udadvendte kan lære dybt essentielle ting af indadvendte.

Forældre der er hurtige, talende og udadvendte kan lære det vigtigste i hele deres liv, gennem deres indadvendte eftertænksomme børn. For eksempel ved at ’knytte og lytte’ mere, og lade stille pauser være en nødvendighed for at skabe rum for dybere refleksioner. Eller holde indadvendte pauser som fx; gå en tur i den friske luft, høre musik, drikke en kop te, dyrke lidt motion, læse, skrive, kikke tomt ud i luften, lukke øjnene, meditere…
Bare tænk på det, en weekend med indadvendt energi giver! Vi hører nok alle fra hinanden ’at det skal blive godt med en weekend med ingenting i kalenderen’
Vi må holde op med at gøre de ’andre’ forkerte og finde hver vores balance – i vores indadvendte og udadvendte liv. Er du selv udadvendt og mere talende end lyttende, kan du måske blive provokeret af en mere reserveret personlighed. Men indeni gemmer der sig en rig og fantasifuld verden, der bare venter på at blive lukket ud. Hvis vi lytter…

 

Hør unge fortælle om deres udviklingsvej på korte videoer hvad de har fået ud af at være med på vores kurser og coachingforløb: 

 

 

Mini-GUIDE til at forstå indadvendte børn og unge

1. Hav respekt for din teenagers behov for privathed. Det er ikke personligt mod dig, men et behov dit barn har for sig selv.
2. Dit barn og teenager vil have brug for at oplade sig selv, efter skole og sociale aktiviteter. Det er ok.
3.  Lad din teenager observere først i nye situationer. Giv tid til at ‘lande’ i sociale arrangementer
4.  Giv tid til at svare når du spørger om noget, og forvent eller kræv ikke øjeblikkelige svar
5. Forvent ikke at du får svar på spørgsmålet: “Hvordan har du det”? Det tager længere tid for en indadvendt at finde ud af det, mærke efter og svare.
Du kan også læse resten af min artikel om fordelene ved at være indadvendt og hvor stor en gave dine børn får, når du accepterer deres indadvendthed. Så får de selv plads til at gøre det samme  

 

Se vores kortfilm om styrken ved indadvendthed her

 

 

 

~af Pia Beck Rydahl

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *