blogpix_selvaccept

Selvaccept er grundstoffet i vores selvværd. Når vi kan acceptere både vores lyse og mørke sider, vores styrker og svagheder, kan vi rumme os selv og andre omkring os. Og deraf kommer den indre styrke og frihed.

 

I dette blogindlæg fokuserer jeg på den del af selvaccepten, som påvirker teenageres motivation og lyst til læring. Nogle tror på at hvis vi presser vores børn til det yderste, vil de præstere bedst. Og ja det har også sin virkning kortvarigt, hvis de altså er så over-loyale overfor os, at de forsøger at stræbe efter de mål, vi synes de skal opnå. Men vores tid og tidens børn er anderledes. De fleste børn mister motivationen ved ydre pres og forsøg på stræben. Og deres stræben er ydrestyret af vores behov for at de skal være på en bestemt måde eller præstere på bestemte måder.

Vores teenagere har brug for at mærke accepten af dem de er, fra os voksne omkring dem. Og ikke accept af dem de er fordi de GØR eller præsterer på nogen bestemt måde.

 

Hav fokus på processen

Accept af dig selv og din teenager betyder ikke at du lader stå til. Men det at give slip på, at der er noget galt med dig og dit store barn. Igennem accept af det der er, får du samtidig en rummelighed og tålmodighed med processen i de situationer du og din teenager er i.

Accepten i dig smitter anerkendende af på din teenager. Igennem anerkendelsen og accepten af, at din teenager er lige der, hvor han eller hun er i livet, med sin udvikling og sine evner. Faktisk kan vi ikke andet end acceptere det som er. For det går ikke væk, fordi vi ønsker at være anderledes, eller at ændre på vores teenager. Det er ligesom at forsøge at ændre at det i dag er mandag.

Lige nu kan du det du kan. Du gør jo altid dit bedste, med de ressourcer og evner du har. Og med den erfaring og viden du har med dig, gør du dit bedste lige i situationen. Hvis du vidste mere eller kunne gøre det bedre, havde du gjort det.

Når du møder din teenager med den stemning i dig. En slags indre musik, der har toner af accept smitter det meget af på din teenagers selvaccept. Og han eller hun kan derved lettere give slip på fejltagelser og komme videre. Anerkende de små skridt i læringsprocesser og acceptere at udvikling tager tid.

Elsk mig for den jeg er_citat org

 

[Guide] 5 måder at styrke din teenagers selvaccept

 

1 SPØRG TIL OPLEVELSEN:  Når din teenager har uindfriede forventninger til sin præstation, er det en støtte for selvaccepten at du har fokus hvordan det var for ham eller hende at have den oplevelse med præstationen. Lad ham eller hende dele oplevelsen og processen. Forsøg at undgå fokus på vurderingen af præstationen. Fx ikke: Var du god til dans i dag? Men : Hvordan var det at være til dans? selvom din teenager svarer om hun var god eller dårlig. Spørg bare igen: Hvordan var det at være til dans i dag?

 

2 FOKUSER PÅ DE KVALITETER DIN TEENAGER HAR..  og bruger i sin gøren eller præstation. Spørg fx : ”Hvordan bar du dig ad med at lave den ene opgave du fik lavet, når du ikke orkede?”. Læg mærke til de kvaliteter han brugte Fx at være stærk, når det er svært. Eller det at han fx lavede en opgave, på trods af hvor svært det var. (i stedet for at spørge hvorfor han ikke fik lavet den hele) Det motiverer din teenager til at lave endnu mere til næste opgave. Det gør skældud ikke.

 

3 SKÆLD MINDRE UD:  ”Hvis man skulle gøre én ting, og kun én ting , for at hjælpe børns læring, så ville det mest effektive være at halvere skældud.  Skæld ud er gift til selvaccept , det demotiverer og man kan ikke udvikle sig samtidig med at man får kritik” siger Erik Sigsgaard, børneforsker og forfatter til ’Skæld mindre ud

 

4 ROS IKKE DE YDRE TING FOR MEGET : ”Hvor var du dygtig”, ”Vores Tina er så god i skolen til alle fag” ”Du skulle se vores store Tobias, han er så god til at spille klaver” eller ”hvor var du god til at synge i dag”. Et for stort fokus på de ydre ting, giver vores teenager usikkerhed og stræben efter mere af vores opmærksomhed på lige netop det de kan. Og din teenagers indre dialog har    alligevel travlt med at vurdere om de selv synes det gik godt eller dårligt. Det bliver for sort-hvidt, når vi vurderer om noget er godt eller skidt.

 

5 ANERKEND DIN TEENAGERS INDRE KVALITERER:  Fx når han i situationer bruger sin tålmodighed, hvor han ellers ofte er utålmodig så sig fx: ”Jeg så hvor tålmodig du var, i den situation” Eller hvis din datter beder om hjælp til noget, så anerkend det som en kvalitet: ”Jeg kan rigtig godt lide, at du beder om hjælp, når du har brug for det. ” (at bede om hjælp og kende sine behov er en grundlæggende del af vores selvværd)

 

seflere_blogpost_knap

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *