contentbillede_selvvaerd_paa_skoleskemaet

SELVVÆRD PÅ SKOLESKEMAET

Børn og unge lærer bedst når de trives i det fællesskab og læringsmiljø de er i.Vores workshops for skoleklasser Selvværd på Skoleskemaet er for 7. – 10. Klasser. Her kan eleverne få personlige værktøjer og indsigter i både deres indre og ydre liv, via sjove, dybdegående og lærerige emner og øvelser. Vi kommer ud i jeres klasse, enten for 1 eller 2 klasser af samme klassetrin. Vores kursus er fra 2-4 timer, alt efter hvilket tema og jeres behov er.

 

Vores workshops for skoleklasser Selvværd på Skoleskemaet er for 7. – 10. Klasser. Her kan eleverne få personlige værktøjer og indsigter i både deres indre og ydre liv, via sjove, dybdegående og lærerige emner og øvelser. Vi kommer ud i jeres klasse, enten for 1 eller 2 klasser af samme klassetrin. Vores kursus er fra 2-4 timer, alt efter hvilket tema og jeres behov er.

Vi ved, at vi mennesker lærer bedst, når vi mærker positive følelser, da de fremkalder meningsfuldheden med den aktivitet vi er i gang med. Det vil sige når vi fx lærer gennem positive aktiviteter, sammen med andre, opstår der mening med det, vi laver som så øger lysten til at lære mere. Vi har erfaring med at skabe dette trygge læringsrum med elever, og kan have en fordel ved at komme udefra og se på eleverne som et blankt hvidt lærred.

Trygge fælleskaber udvikler elevernes selvværd

’Selvværd på skoleskemaet’ bygger på vores mange års erfaring med kognitiv coaching og med øvelser fra vores ekstraordinære selvværdskursus Teenpower, som vi har afholdt siden 2005. Fra vores kurser og coaching med unge ved vi, at de unges sociale omdrejningspunkt er skolen og klassen og de oplevelser, de har der. Vi ved at selvværdet er ankeret for at lære med glæde, og udvikle indre motivation til at lære mere i fremtiden. Selvværdet skabes hjemmefra, men i alderen i udskolingen, udvikles (og afvikles) selvværdet også i relationerne imellem hinanden i klassen, og i det fællesskab der lever i den enkelte klasse. Vi ved at mobning opstår, hvis det trygge fællesskab ikke eksisterer og der derved ikke udvikles selvværd i relationerne i den enkelte klasse.

Eksempler på emner

 • Digitalt selvværd: Om generation Z (de unge i dag) og hvordan selvværdet skal passes på ikke kun i den fysiske verden, men også den virtuelle, online verden. Om selvværds spilleregler, om Facebook dummerter og hvordan du undgår dem, om egne grænser, behovet for opmærksomhed, og hvordan du som ung kan lære dig selv at få anerkendelse på en god måde.

 • Find din egen bedste rolle: Om at bryde roller, og hvordan gruppen kan hjælpe med det for den enkelte elev, og alle kan få motivation til at bryde egen rolle og derved indgå i gruppen. Om hvorfor og hvordan vi starter med at skabe en rolle, for at blive respekteret, for at andre skal lide os osv. og derved også hvordan vi bryder den igen – skridt for skridt.

 • Bryd din Trygge Zone: Om hvordan din frygt for nye skridt i din udvikling, kan bremse dig i din udvikling og ende med at lade dig blive for meget i din trygge zone. Om hvordan du som genert, den der ikke siger noget i timerne, som tilbagetrukken type, usikker, og måske perfektionist kan lære at det ikke er i den trygge zone, du rykker dig. Modet kommer ikke lige pludselig, men mærkes tværtimod, når du træner dit mod og selvudtryk i små skridt. Lær om at sætte inspirerende mål for dig selv, i din klasse. Og bliv den du brænder for at blive.

 • Selvværd og selvtillid: Om forskellen på selvværd og selvtillid og hvordan får man som ung, en stærkere tro på sig selv. Om hvordan søgen efter at være perfekt og være god til det hele, kan dræne ens selvværd. Om hvordan søgen efter selvtillid kan hæve dine forventninger hele tiden og aldrig gør dig tilfreds. Og om det vigtige i at kunne mestre de ting der opstår i ens liv, med det selvværd man har.

 • Anerkendelse af hinanden: Om de smukke unikke forskelligheder i mennesket, forskellige typer, roller, masker, frygt mv. Om at lære at anerkende hinanden i stedet for at dømme og udelukke hinanden. Vi er hver især bedst til at være os selv. Og det vi har til fælles er at vi er unikke enestående individer – der skal lære at acceptere hinanden for dem vi er.

 • Mindfulness og indre ro: Om hvordan du med din helt egne indre ressourcer kan lære at fokusere, trække vejret dybere og koncentrere dig bedre. Med mindfulness kan du stå i udfordrende situationer som fx eksamen, fremlæggelse og andre præstationer – men med en indre ro og balance.

 • Styr din Indre Papegøje: Indsigt i de tanker vi alle har: De ’indre ’papegøje tanker’. Om hvordan du kan træne dine tanker, så du ikke er styret af de negative og kritiske men udvikle din indre opmuntrer i stedet for.

 • Alle har grænser: Om hvor vores indre grænser sidder, om mavefornemmelse og hvad grænser har med selvværd at gøre. Både for piger og drenge. Vi laver grænseøvelser og lærer dem om at udvide grænser og markere og sætte dem.

 • Pigefnidder og drengedask: Om at kommunikere så hinanden, på trods af køn, kan høre hinanden og forstå hinanden. Et meget lærerigt tema for begge køn, som vi har haft stor succes med i de danske skoleklasser.

 • Vær dig selv: Om vores sociale masker og hvornår de er gode og mindre gode at have på. Der er større grund til at være bange for sine masker, end det at turde være sig selv. Om hvilke sociale masker som er helt almindelige, menneskelige men samtidig også meget begrænsende for at have det godt med sig selv. Lær om hvordan andre kan lide dig for den du er inderst inde.

 • Tryghed i fællesskabet: Der sker ofte splid i udskolingens klassetrin, og vi ved det kan betale sig at gøre en forskel i de sidste skoleår, idet læringsglæden går i hånd med trygheden i fællesskabet i klassen. I dette tema laver vi opbyggende relations øvelser, fællesskabs øvelser og dialogspil der går i dybden og teamcoaching i grupper. Et tema der er godt hvis der er behov for hjælp til ændring af mobbekultur i jeres klasse.

“Mental sundhed har betydning for børn og unges oplevelse af meningsfuldhed i skolen, i hjemmet og i fritiden. Det hænger derfor i høj grad sammen med deres almene fysiske sundhed, med deres roller, selvbilleder, identitet og personlige udvikling”

~  Lektor Karen Wistoft, DPU Århus

 

 

 

 

Hverdagens Helte