BLIV ILDSJÆLECOACH ~ coachuddannelse for fagfolk, der brænder for tidens unge

På coachuddannelsen til Ildsjælecoach vil du lære dybdegående metoder, der går ind og bryder uhensigtsmæssige mønstre og vaner hos de unge, og som styrker relationen mellem voksen og ung.

Uddannelsen henvender sig til deltagere, der arbejder med tidens unge og ønsker at gøre en dybere forskel for dem. Du lærer at skelne mellem selvværd og selvtillid og vil under uddannelsen lære hvilke øvelser, der kan fremme begge dele både hos de unge og hos dig selv. Det vigtigste fokus er at lære unge at forandre negative og begrænsende tankemønstre til styrkende tanker, der kan danne grundlag for tilsvarende styrkende handlinger. Unge er ofte ”ude af sig selv” i en tid med højt tempo og mange valg. Derfor vil vi i undervisningen også have fokus på, hvordan du gennem mindfulnessøvelser kan styrke unge i at mærke sig selv og finde roen indefra.

 

 

UDDANNELSEN STARTER IGEN D. 9.-10. OKTOBER 2019 

Du vil under uddannelsen lære en coachmodel, der er tilpasset, så du kan bruge den som tilgang i din kommunikation med forskellige typer af unge. Det er vigtigt at være fleksibel i sin kommunikationsform med unge for at bevare forbindelsen med dem. Modellen er derfor både tilpasset, så den kan bruges over for de indadvendte, udadvendte, sensitive m.fl. Vi tager udgangspunkt i real-life-cases om aktuelle ungdomsproblemer.

Undervisningen er fagligt baseret på kognitiv coaching, og det vi kalder transformationscoaching. Det vil sige samtaler, der forandrer nuet gennem heling af fortiden. Vi arbejder ud fra et oplevelsesorienteret syn på mennesket, hvor du drager dig selv ind i dit møde med andre (Walter Kempler). Vi bruger også metoder fra den narrative verden, fra ’The Work’, C. G. Jungs skyggesideteorier, den positive psykologi, læringsstile og Howard Gardners teori om mange intelligenser.

 

Undervisere

Pia Beck

Pia Beck er hovedunderviser på uddannelsen. Derudover vil der være et par inspirerende gæsteundervisere med specialkompetencer på forskellige felter. Pia er stifter og indehaver af Hverdagens Helte og har arbejdet med coaching og transformation siden 1999. Hun udgav i 2008 bogen “Teenpower – en selvværdsguide til teenagere, og i 2010 udgav hun sammen med Pernille W. Lauritsen bogen “Tweens – giv dit barn modet til at være sig selv”. Pia har dyb indsigt i at finde veje til unge menneskers udvikling og har i sit arbejde som ungecoach og familieterapeut mange erfaringer med, hvad der skaber trivsel og selvværd for unge og deres familier. Det samme har hun fra sit virke som yogalærer og meditationstræner.

Gæstelærer:

Lone Lund

Lone Lund (f. 1962) er medunderviser på ildsjælecoach uddannelsen. Lone er uddannet sociolog fra Kbh. Universitet (1992) og videreuddannet NLP Master Practitioner fra NLP Huset og skyggecoach. Lone er indehaver af virksomhedenSkyggekompagniet.dk. Lone har taget en lang række efteruddannelser inden for intuitions- og bevidsthedsudvikling og har gennem de sidste 15 år ledet en lang række uddannelser, seminarer og workshops for lærere, ledere og forældre. De har alle haft til formål at skabe bedre relationer mellem mennesker og frigøre den enkeltes fulde potentialer. Lone er forfatter til bogen: Bliv ven med dine skyggesider, 2011.

 

Lærere, der formår at indgå i relationer med elever på en ligeværdig, venlig og åben måde har langt bedre indlæringsresultater. Det er der nu evidens for.

Professor Sven Erik Nordenbo, Dansk Clearinghouse

 

Læs mere og få info om Ildsjælecoach uddannelsen her >

 

 

Tidligere deltagere siger:

Det har været en meget spændende og givende uddannelse jeg har fået. Jeg har længe ledt efter noget der kunne give mig flere redskaber til at arbejde med de unge, og synes at jeg har lært og fået rigtig meget med, som jeg kan bruge i min hverdag med de unge.

Synes egentlig at der har været en fin balance mellem teori og øvelser. At bruge så meget tid på øvelserne har været godt senere i forløbet, da man meget bedre kunne bruge, huske øvelserne ift til de unge. 

Randi Møller – efterskolelærer

 

Jeg har fået rigtig meget ud af Ildsjælecoach uddannelsen. En større forståelse for hvad der virker hos de unge. Har fået nye redskaber og lært hvor effektivt og givtigt det er at arbejde med de unge i grupper. Jeg er også blevet mindre berøringsangst for de unges svære problematikker. Jeg er blevet en dygtigere fagperson og har fået fokus på områder af mig selv og mit liv jeg gerne vil arbejde med og ændre videre fremover. Jeg arbejder med de unge ml. 15-17 år hver dag på en efterskole og kan give dem redskaber og lytte- være nærværende for dem.

Majbritt Jensen – efterskole lærer

 

Det er faktisk ubeskriveligt hvad jeg har fået personligt ud af ildsjælecoach uddannelsen. Jeg er kisteglad og det har givet mig en kæmpe indsigt i mig selv, som vil smitte af på alle omkring mig. Både privat og erhvervsmæssigt. Jeg har fået en masse ny viden som jeg ikke anede et plaf om.

Bettina Nymann – kostvejleder og ildsjælecoach

 

Jeg har fået langt mere vished og rutine i brugen af ‘værktøjer’ og arbejdsmodeller til unge. Jeg har fået inspiration til mindfulness og mod til at bruge det – også i kommunalt regi. Personligt er jeg beriget, og har opnået anerkendende grundlag til egen udvikling – særligt i forhold til at lægge min ambitiøse stræben i bero udfra behovet om mental stilhed, fordybelse og refleksion. Jeg har lært, at værdsætte glødernes kraft i Ildsjælenes hjertevarme bål.

Pernille Dam – Mentor & Coach  i Lyngby-Taarbæk Kommune

 

Jeg havde ikke regnet med at rykke mig så meget personligt og mærke at de redskaber vi lærte at bruge til de unge rent faktisk også virker på mig. Jeg har fået bedre kendskab til mig selv og mine reaktionsmønstre. Er blevet bedre til at være okay med alle følelser i ens krop. Jeg har fået mere ro og kendskab til at opnå mere ro. I det hele taget er jeg kommet i en virkelig sund proces ved at have deltaget på uddannelsen.

Ida Brogaard – Ildsjæle coach for unge og mentor

 

 

 

Metoder og indhold på Ildsjælecoach uddannelsen

Disse elementer går vi i dybden med under uddannelsen

 

  • COACHING ØVELSER:  Du vil lære dybdegående coachingøvelser til unge ud fra den kognitive, systemiske og narrative tilgang. du kan bruge disse øvelser i dine samtaler med unge – både individuelt og gruppevis.

  • ASSERTIV KOMMUNIKATION: Bliv endnu skarpere til assertiv kommunikation og lær om aktiv lytning, anerkendende dialoger og kunsten at knytte og lytte.

  • FØLELSESMÆSSIG OPMÆRKSOMHED: For at være en autentisk og tillidsvækkende voksen med børn og unge, er det vigtigt at være opmærksom på din egen indre tilstand. For at være i kontakt med dig selv – og den unge

  • MINDFULNESS OG HEARTFULNESS: Udvikl dit eget bevidste nærvær og lær hvordan du kan bruge mindfulness og heartfulness med børn og unge.

  • NARRATIVE UDVIKLINSGPROCESSER: Du lærer – gennem øvelser du kan bruge med unge – at styrke den unges udvikling fra at sidde fast til at tage ansvar for at træffe sundere og stærkere valg for sig selv.

  • DE 3 INDRE DOMÆNDER: Lær om kroppens, følelsernes og tankernes sprog, og hvordan de forskellige domæner kan stimuleres, men også visne, når vi ikke træner dem. De er nøglen til ny udvikling, når vi fx udvikler vores krops sprog og derved får adgang til at tage handlinger, mærke grænser og mavefornemmelse med mere.

  • COPING: Mange Unge har vanskeligheder med at cope med deres følelser. Lær, hvordan du styrker unge i at cope og rumme livet, som det er. Men også hvordan du coper med dig selv i dine samtaler med de unge. Vi bruger blandt andet meditationer og vejrtrækningsøvelser.

  • MOTIVERENDE KONTAKT: Du vil lære om, hvad der skal til for at skabe autentisk, tillidsfuld kontakt med børn og unge. Og om, hvad der er dit ansvar i kontakten.

  • STYRK SELVUDTRYKKET:  Vi har mange års erfaring med unges indadvendthed og har derfor øvelser og værktøjer til, hvordan du selv skal være for at motivere indadvendte, tavse unge til at åbne sig, så du kan få lov at støtte og coache dem.

 

 

EN UDDANNELSE I 3 MODULER

Startende med et grundkursus i teenagecoaching

:: GRUNDKURSUS I TEENAGECOACHING

Næste grundkursus i teenagecoaching holdes: d. 28.januar -29. januar 2019

Se også særskilt side om grundkurset Tænd din Ildsjæl.

 

:: MODUL 1

På modul 1 vil der være fokus på at coache unge og på hvordan du kan bruge coaching, mindfulness og andre øvelser i dit daglige arbejde – fx på uddannelsesinstitutioner, på egne kurser og i workshops med unge. du vil også få indsigt i, hvordan unge kan lære af hinanden og forstå sig selv dybere via spejling i andre unge. På modulet vil der også være en dybere træning af dit nærvær og din kommunikation med unge (og andre relationer i dit liv). Modulet vil ydermere handle om, hvordan du som fagperson kan være en inspirerende ’opdrager’ af de unge, du møder i dit arbejde. du vil også få indsigt i tidstypisk familieliv og dets påvirkning på de unge.

:: MODUL 2

Modul 2 vil bestå af videre træning og udvikling af samtaler med unge. Mindfulness og meditation vil også være en del af dette modul. På dette modul vil der især være fokus på at arbejde med egne skyggesider der opstår i mødet med de unge. Modulet går i dybden med de svære emner, du kan møde i arbejdet med unge, og som du som professionel voksen skal være klædt på til at tackle. det er fx problematikker som selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, lavt selvværd, angst, social isolation m.m., og om hvordan du kan bidrage til en styrkende udvikling for den unge.

 

:: MODUL 3

Modul 3 vil handle om hvordan du kan bevare din egen indre ild, og holde flammen og din vision i live i dit arbejde. En af de vigtigste grundsten i at gøre en forskel for andre er at bevare sin egen indre balance. Ellers yder man ikke værdi på længere sigt. At holde fast i sin egen kerne og kende sin personlige integritet er vigtigt – for ikke at brænde ud eller blive ramt af stressbølgen som i disse tider vælter ind over især sundheds- og omsorgsbrancen. Dette modul skærper din indsigt i hvad du har brug for og fremover som ildsjæl og ildsjælecoach skal være opmærksom hos dig selv.

 

Dette sidste modul afsluttes med en intern prøve. den vil bestå af en mundtlig eksamen, hvor der herefter udstedes uddannelsesbevis.

 

COACHTRÆNING 

Under uddannelsens forløb skal du selv coache 4 unge a’ 5 coachingtimer (1 times varighed)

*skal være unge du ikke er i nær relation med eller har coachet før.

Du får supervision efter behov til din coaching af de unge.

 

NÆSTE DATOER og tidspunkter

(Næste grundkursus i teenagecoaching holdes: d. 18.september -19. september 2018

)

UDDANNELSEN

Modul 1: 9.-10.oktober 2019

Modul 2:-18.-19. november 2019

Modul 4: 21.-22. januar 2020

 

På alle moduler er der undervisning 1. dag kl. 10.00-17.30 og igen kl. 19.30-21.00. 2. dag er der undervisning kl. 8.30-16.00.

 

Priser (inkl. fuld forplejning) for modul 1, 2 og 3.

– pris for Tænd din Ildsjæl er særskilt

Kr. 17.680 (uden overnatning)

Kr. 20.295 (overnatning i delt dobbeltværelse)

Kr. 21.495 (overnatning i enkeltværelse)

Priserne er ekskl. moms og inkl. forplejning.

Der er mulighed for at dele betalingen over to finansår. Hvis du ønsker det, skal du skrive det i kommentarfeltet.

 

 

Kursussted

Kursuscenter Brogaarden

Abelonelundsvej 40

Strib

5500 Middelfart

Optagelseskrav

Det er en forudsætning for optagelse på ildsjælecoachuddannelsen, at du har gennemført vores 2-dages grundkursus i teenagecoaching eller et kursus, hvor du har opnået et tilsvarende udbytte. I det sidste tilfælde bedes du kontakte os, så vi sikrer, at du har de rette kvalifikationer og hermed mulighed for at opnå det optimale udbytte af at deltage i vores ildsjælecoachuddannelse.

Målgruppe

Undervisere, vejledere, psykologer, skolelærere, pædagoger, terapeuter, mentorer og andre, der arbejder med unge.

Flere tidligere deltagere siger:

Jeg har lært rigtig meget om mig selv på ildsjælecoach uddannelsen, og hvad jeg har brug for. Jeg har arbejdet med mig selv i hele det år der nu er gået. Jeg har fået grundsten og værktøjer til rigtig gode spørgeteknikker og øvelser jeg kan bruge til de unge. Især når man arbejder med de unges stop-tanker fordi jeg virkelig kan mærke de unge forstår meningen med coaching.

Stine Brofeldt – kursistmedarbejder VUC og HF

Det er en øjenåbner hvor vigtigt det er at spørge ind til den unges problemer i stedet for at forsøge at fixe problemet. Jeg synes teenagecoach-modellen og især alle øvelserne er en stor hjælp i samtalerne. Jeg fik mere ud af uddannelsen både personligt og fagligt end jeg forventede

Susanne Nielsen – gymnasielærer

 

Jeg har fået så meget ud af min deltagelse på ildsjælecoachuddannelsen, at det næsten ikke kan siges med ord. Jeg har fået så meget indre ro og mega meget tro på at mit arbejde med unge bare er mit et og alt. Min drøm er at jeg selv når jeg bliver gammel, stadig vil være ekspert i ungdommen ;o)

Jeg kan nu være mere støttende, udviklende og endda også tryghed til vores unge målgruppe her i Grønland. En gruppe der har brug for nogle som os … 

Jeg kan bruge øvelserne vi har lært og de kan styrke mine budskaber til de unge og intentionen med at fremme udvikling hos dem, men også i systemet, lærer, forældre og i mit eget liv. Jeg kan mærke så meget indre ro til at nyde hvert et skridt for mig selv og for de unge. Jeg mærker jeg nu inspirerer og påvirker andre – kollegaer , omgangskreds men særlig også unge til at gøre noget for at få en nemmere tilværelse.

Af hjertet tak for en fed uddannelse 

Nina Esrassen ~ Grønlands første Ildsjælecoach for unge !

Deltagerantal

Max. 18 deltagere.

TILMELD DIG HER

via Generator som vi samarbejder med.

 

 

 

 

Ingen felter fundet.