LÆS OM VORES FOREDRAG FOR FAGFOLK HER

Hverdagens Helte

Værktøjer gennem selvindsigt – til fagfolk der arbejder med unge

På vores foredrag får du næring til hjertet, stof til eftertanke og bliver udfordret på dine holdninger, som fagperson. Vi har en direkte, kærlig og underholdende tilgang i vores foredrag og er vilde med at komme i dialog med deltagerne og inspirere mennesker til at udvikle og lære af deres relationer til tidens unge. Vores foredrag kan afholdes på skoler, biblioteker, foreninger, opholdsteder virksomheder, organisationer, private arrangementer m.flere.  Læs om de mange emner herunder. 

 

 

FOREDRAG:   Forstå dine stille elever ~ stilhed er også en styrke

forstådinestilleelever_foredragmenuPå foredraget kan du lære at se og anerkende forskellene mellem at være udadvendt og indadvendt. Og derved bedre forstå dine mere stille og indadvendte elever. Vi lever i en meget udadvendt X.factor tid hvor indadvendte børn og unge overses og misforståes. Styrkerne ved stilhed og eftertænksomhed er mange. Lær på dette foredrag hvordan du kan se det indadvendte sind med nye øjne

LÆS MERE HER
 

Asocial! Reserveret! Utilnærmelig! Partykiller… 

Sådan kaldes indadvendte normalt i en verden, der anser udadvendthed som sundt og eftertragteligt. Vi lever i et samfund der ikke har så meget plads til indadvendthed. Hverken i skolen eller i de fleste erhverv. I gamle dage skulle man i højere grad passe ind i samfundet, hvor i dag virker det som om at man skal tilpasse samfundet til sig selv. Dette giver ikke indadvendte mennesker bedre vilkår. Skab dit eget liv! Gå efter din drøm! Og andre værdi slogans der ligger i tiden, kræver et initiativ og en aktivitet, der let kan udmatte indadvendte.

Lyt efter guld

Du kan lære at se de mange fordele ved at være indadvendt: Nogle af de mange styrker ved det indadvendte sind er f.eks, at det man ‘mangler’ i mental hurtighed har man til gengæld i mental dybde, nemlig en større tendens og evne til at reflektere. Som indadvendt er du ofte i stand til at koncentrere dig om et afgrænset emne i lange perioder af gangen, og kan derfor være utrolig kreativ og original.

Mange indadvendte børn og unge misforståes og fejlfortolkes i skolesystemet og af os forældre.

Vores viden om forskellene på at være indadvendt og udadvendt er ikke særlig udbredt, og det medfører, at indadvendte børn ofte i sagens natur vender sig indad, når de ikke lever op til samfundets krav om udadvendthed. Samtidig udmatter de sig selv ved at forsøge og underkender dermed deres egen natur.

 

Se vores lille kortfilm om indadvendthed her

Foredraget ‘Forstå dine stille elever’ er for fagfolk (men holdes også tilpasset til forældre) og kan afholdes på skoler, biblioteker, foreninger, opholdsteder virksomheder, organisationer, private arrangementer m.flere.

 

book_foredrag_her_knap

*Følger du vores nyhedsbrev, får du inspiration og info om evt. åbne foredrag 

Læs også artikler her

 

 

FOREDRAG:   Coaching i klasserummet ~ udvikling af selvindsigt, bevidsthed og motivation hos eleverne

coachingiklasserummet_foredragmenu

På foredraget ‘Coaching i klasserummet’ lærer du om hvordan du som underviser kan bruge den coachende tilgang med dine elever. Vi skelner mellem at have fokus på at styrke selvværd og selvtillid og du vil på foredraget lære enkle øvelser, der kan fremme begge dele hos dine elever.

LÆS MERE HER

Bevar forbindelsen med de unge og gør en forskel

Det er vigtigt at være fleksibel i sin kommunikationsform med unge for at bevare forbindelsen med dem. Unge er ofte ”ude af sig selv” i en tid med højt tempo og mange valg. Det vigtigste fokus er at lære unge at forandre negative og begrænsende tankemønstre til styrkende tanker, der kan danne grundlag for tilsvarende styrkende handlinger.

 

Lærere, der formår at indgå i relationer med elever på en ligeværdig, venlig og åben måde har langt bedre indlæringsresultater. Det er der nu evidens for.
Professor Sven Erik Nordenbo, Dansk Clearinghouse

COACHING FORM: Vi arbejder ud fra et oplevelsesorienteret syn på mennesket, hvor du drager dig selv ind i dit møde med andre (Walter Kempler). Vi bruger også metoder fra den narrative verden, fra ’The Work’, C. G. Jungs skyggesideteorier, den positive psykologi, læringsstile og Howard Gardners teori om mange intelligenser.

COACHING ØVELSER: Du vil lære enkle coachingøvelser til unge ud fra den kognitive, systemiske og narrative tilgang. du kan bruge disse øvelser i dine samtaler med unge – både individuelt og også gruppevis.

MOTIVATION OG KONTAKT: Du vil lære om, hvad der skal til for at skabe autentisk, tillidsfuld kontakt med børn og unge. Og om, hvad der er dit ansvar i kontakten.

STYRK SELVUDTRYKKET: Vi har mange års erfaring med unges indadvendthed og har derfor øvelser og værktøjer til, hvordan du kan motivere indadvendte, mere stille unge til at åbne sig, så du kan få lov at støtte og coache dem.

 

book_foredrag_her_knap

Hvis du gerne vil deltage eller booke et foredrag til din skole, forening eller virksomhed, så skriv til os nederst på siden i bookingformularen.

 

 

FOREDRAG:  Hjerterum i skolen ~  en skole for det hele barn

Vi oplever, at mange brænder for et skolesystem med plads til andet end faglighed. Hvor børns læringsglæde bevares, i kraft at skabe plads til vigtige temaer som : Udvikling af empati og selvværd i fællesskabet med kammeraterne, læring om grænser, samhørighed mindfulness, kreativitet og plads til fantasi, tid til indadvendthed, kropsbevidsthed og læring gennem brug af kroppen!

contentbillede_foredrag5

LÆS MERE HER

HJERTERUM I SKOLEN

Brænder du også for, at der bliver skabt plads i skoleskemaet til mere hjerterum, bevarelse af børns læringsglæde og tryghed i fællesskabet?

Vi oplever, at mange brænder for et skolesystem med plads til andet end faglighed. Hvor børns læringsglæde bevares, i kraft at skabe plads til vigtige temaer som : Udvikling af empati og selvværd i fællesskabet med kammeraterne, læring om grænser, samhørighed mindfulness, kreativitet og plads til fantasi, tid til indadvendthed, kropsbevidsthed og læring gennem brug af kroppen!

   

  ”Børn lærer bedst når de trives”

 

Vi er ude på at skabe forandringer i den danske skolesystem, ud fra en dyb kærlighed til tidens børn samt viden og indsigt i behovet for nye læringsformer, fra den ældgamle visdom om kroppen, sindet og følelserne i børn og unge.

Foredraget Hjerterum I Skolen handler om hvordan vi som fagpersoner kan bringe mere empati, hjerterum og selvværd ind i vores relationer til de børn og unge vi arbejder med. Dette foredrag varer min 2 timer og vil være med både oplæg og konkrete øvelser.

 

 

FOREDRAG:  Selvværd på skoleskemaet~ workshops i skoleklasser

contentbillede_selvvaerd_paa_skoleskemaet

Børn og unge lærer bedst når de trives i det fællesskab og læringsmiljø de er i.Vores workshops for skoleklasser Selvværd på Skoleskemaet er for 7. – 10. Klasser. Her kan eleverne få personlige værktøjer og indsigter i både deres indre og ydre liv, via sjove, dybdegående og lærerige emner og øvelser. Vi kommer ud i jeres klasse, enten for 1 eller 2 klasser af samme klassetrin. Vores kursus er fra 2-4 timer, alt efter hvilket tema og jeres behov er.

LÆS MERE HER

Skab et sundt fællesskab og læringsmiljø

’Selvværd på skoleskemaet’ bygger på vores mange års erfaring med kognitiv coaching og med øvelser fra vores ekstraordinære selvværdskursus Teenpower, som vi har afholdt siden 2005. Fra vores kurser og coaching med unge ved vi, at de unges sociale omdrejningspunkt er skolen og klassen og de oplevelser, de har der. Vi ved at selvværdet er ankeret for at lære med glæde, og udvikle indre motivation til at lære mere i fremtiden. Selvværdet skabes hjemmefra, men i alderen i udskolingen, udvikles (og afvikles) selvværdet også i relationerne imellem hinanden i klassen, og i det fællesskab der lever i den enkelte klasse. Vi ved at mobning opstår, hvis det trygge fællesskab ikke eksisterer og der derved ikke udvikles selvværd i relationerne i den enkelte klasse.

Vi ved, at vi mennesker lærer bedst, når vi mærker positive følelser, da de fremkalder meningsfuldheden med den aktivitet vi er i gang med. Det vil sige når vi fx lærer gennem positive aktiviteter, sammen med andre, opstår der mening med det, vi laver som så øger lysten til at lære mere. Vi har erfaring med at skabe dette trygge læringsrum med elever, og det kan være en fordel at komme udefra og se på eleverne som et blankt hvidt lærred.

 

Eksempler på emner, som jeres klasse kan have på workshoppen ’Selvværd på skoleskemaet’:

 • Digitalt selvværd: Om generation Z (de unge i dag) og hvordan selvværdet skal passes på ikke kun i den fysiske verden, men også den virtuelle, online verden. Om selvværds spilleregler, om Facebook dummerter og hvordan du undgår dem, om egne grænser, behovet for opmærksomhed, og hvordan du som ung kan lære dig selv at få anerkendelse på en god måde.
 • Find din egen bedste rolle: Om at bryde roller, og hvordan gruppen kan hjælpe med det for den enkelte elev, og alle kan få motivation til at bryde egen rolle og derved indgå i gruppen. Om hvorfor og hvordan vi starter med at skabe en rolle, for at blive respekteret, for at andre skal lide os osv. og derved også hvordan vi bryder den igen – skridt for skridt.
 • Bryd din Trygge Zone: Om hvordan din frygt for nye skridt i din udvikling, kan bremse dig i din udvikling og ende med at lade dig blive for meget i din trygge zone. Om hvordan du som genert, den der ikke siger noget i timerne, som tilbagetrukken type, usikker, og måske perfektionist kan lære at det ikke er i den trygge zone, du rykker dig. Modet kommer ikke lige pludselig, men mærkes tværtimod, når du træner dit mod og selvudtryk i små skridt. Lær om at sætte inspirerende mål for dig selv, i din klasse. Og bliv den du brænder for at blive.
 • Selvværd og selvtillid: Om forskellen på selvværd og selvtillid og hvordan får man som ung, en stærkere tro på sig selv. Om hvordan søgen efter at være perfekt og være god til det hele, kan dræne ens selvværd. Om hvordan søgen efter selvtillid kan hæve dine forventninger hele tiden og aldrig gør dig tilfreds. Og om det vigtige i at kunne mestre de ting der opstår i ens liv, med det selvværd man har.
 • Anerkendelse af hinanden: Om de smukke unikke forskelligheder i mennesket, forskellige typer, roller, masker, frygt mv. Om at lære at anerkende hinanden i stedet for at dømme og udelukke hinanden. Vi er hver især bedst til at være os selv. Og det vi har til fælles er at vi er unikke enestående individer – der skal lære at acceptere hinanden for dem vi er.
 • Mindfulness og indre ro: Om hvordan du med din helt egne indre ressourcer kan lære at fokusere, trække vejret dybere og koncentrere dig bedre. Med mindfulness kan du stå i udfordrende situationer som fx eksamen, fremlæggelse og andre præstationer – men med en indre ro og balance.
 • Styr din Indre Papegøje: Indsigt i de tanker vi alle har: De ’indre ’papegøje tanker’. Om hvordan du kan træne dine tanker, så du ikke er styret af de negative og kritiske men udvikle din indre opmuntrer i stedet for.
 • Alle har grænser: Om hvor vores indre grænser sidder, om mavefornemmelse og hvad grænser har med selvværd at gøre. Både for piger og drenge. Vi laver grænseøvelser og lærer dem om at udvide grænser og markere og sætte dem.
 • Pigefnidder og drengedask: Om at kommunikere så hinanden, på trods af køn, kan høre hinanden og forstå hinanden. Et meget lærerigt tema for begge køn, som vi har haft stor succes med i de danske skoleklasser.
 • Vær dig selv: Om vores sociale masker og hvornår de er gode og mindre gode at have på. Der er større grund til at være bange for sine masker, end det at turde være sig selv. Om hvilke sociale masker som er helt almindelige, menneskelige men samtidig også meget begrænsende for at have det godt med sig selv. Lær om hvordan andre kan lide dig for den du er inderst inde.
 • Tryghed i fællesskabet: Der sker ofte splid i udskolingens klassetrin, og vi ved det kan betale sig at gøre en forskel i de sidste skoleår, idet læringsglæden går i hånd med trygheden i fællesskabet i klassen. I dette tema laver vi opbyggende relations øvelser, fællesskabs øvelser og dialogspil der går i dybden og teamcoaching i grupper. Et tema der er godt hvis der er behov for hjælp til ændring af mobbekultur i jeres klasse.

“Mental sundhed har betydning for børn og unges oplevelse af meningsfuldhed i skolen, i hjemmet og i fritiden. Det hænger derfor i høj grad sammen med deres almene fysiske sundhed, med deres roller, selvbilleder, identitet og personlige udvikling”.

           Lektor Karen Wistoft, DPU Århus

 

Hvis du gerne vil deltage eller booke et foredrag/workshop til din skole, forening eller virksomhed, så skriv til os på siden med bookingformularen.

book_foredrag_her_knap

FOREDRAG:  Knyt og lyt ~ bedre kommunikation med eleverne

knytoglyt_foredragmenu

Foredraget Knyt og Lyt handler om at møde børn og unge i øjenhøjde og kommunikere og lytte så de føler sig hørt, set og anerkendt. Få inspiration til at slukke din voksenbåndoptager og lær at stop op og lyt bagom det dine elever forsøger at udtrykke.

LÆS MERE HER

Du forstår mig ikke!

Som voksen virker det naturligt give børn vores sandhed og hvordan vi forstår vores virkelighed, og vi har ofte en intention om at de skal overtage vores sandhed eller syn på sagen. Vi glemmer i forsøget at børn selv skal lære hvad de mener og oplever ud fra deres egne fornemmelser og erfaringer – dårlige som gode. Vi forsøger at oplyse dem og give dem gode råd eller viden og tror at så løser tingene sig nok. Men det er ikke tilstrækkelig kommunikation for at børn føler sig hørt, set og anerkendt. Og derfor afviser de os voksne eller føler vi ikke forstår eller hører hvad de faktisk siger.

”Du skal da bare…” ”Det skal nok gå over, du skal bare gøre …” Da jeg var i din alder gjorde jeg… ” ”Hvorfor gør du ikke…” ”Nu skal du høre hvad du skal gøre…” ”Hvorfor gjorde du det…”

Foredraget handler også om hvordan du som fagperson kan stoppe op, trække i håndbremsen og i stedet for at svare med din voksenbåndoptager, så stille åbne bevidste spørgsmål, der vil udvikle børns refleksionsevne og evnen til at mærke efter.

“Wisdom is the reward you get for a lifetime of listening when you’d have preferred to talk”

                                                                                                                                          Doug Larsson

Knyt og lyt – og drop de gode råd

Selv råd der er meget overbevisende, er ikke altid nemme at følge, hvis de medfører besværligheder for en, eller minder en om det der er så svært at udføre.

Paradokset ligger i at jo mere vi ønsker råd og vejledning, jo mindre synes vi om de råd vi får, fordi vores behov for dem er konsekvensen af, at vi står over for et problem, som vi inderst inde føler vi burde være i stand til selv at klare! Vi er også ofte ude af stand til at følge råd vi får af andre på den dertil tiltænkte måde.

Foredraget ‘Knyt og Lyt’ er for lærere og pædagoger (holdes også for forældre) og kan afholdes på skoler, biblioteker, foreninger, opholdsteder virksomheder, organisationer, private arrangementer m.flere.

book_foredrag_her_knap

*Følger du vores nyhedsbrev, får du besked om de næste åbne foredrag for fagfolk

Læs også om workshop her